MEDT4165 - Signalbehandling i ultralyd-avbildning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 20/100 ALLE
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter bruk av signalteori og signalbehandlingsmetoder innen ultralyd-avbildning. Hovedvekt på medisinske anvendelser, men også tekniske anvendelser innen havbruk, olje og gass vil bli berørt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Matematisk modell for puls-ekko avbildnings-systemer basert på signaler i rom og tid.
- Effekter av begrenset båndbredde og sampling på oppløsning i rom og tid.
- Representasjon av dynamiske bilder ved multidimensjonal Fourieranalyse.
- Praktiske rekonstruksjonsalgoritmer for 2D og 3D avbildning.
- Bruk av gråtone/fargegrafikk for fremstilling av dynamisk billedinformasjon.
- Estimering av effektspekter og autokorrelasjon anvendt på ultralyd Dopplersignaler.

Ferdighet:
- Numerisk simuleringer og presentasjon av resultater relatert til avbildningsprosessen i Matlab.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, lab-demonstrasjoner, øvinger. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og øvinger (20%). Øvinger teller bare dersom den gir positivt utslag i totalvurderingen. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakterer. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen må skriflig eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Basiskunnskap i matematikk, fysikk og signalbehandling.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4165 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 20/100 ALLE
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.