course-details-portlet

MEDT4165 - Signalbehandling i ultralyd-avbildning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter bruk av signalteori og signalbehandlingsmetoder innen ultralyd-avbildning. Hovedvekten er på medisinske anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til grunnleggende signalbehandling, design og anvendelse av FIR-filter
 • Kjenne til fysikken som beskriver ultralyd propagasjon og tilbakespredning og som er nødvendig for å forstå ultralyd signalbehandling
 • Bruke gråtone/fargegrafikk for fremstilling av dynamisk billedinformasjon
 • Kjennte til matematisk modell for puls-ekko avbildnings-systemer basert på signaler i rom og tid
 • Kjenne til effekter av begrenset båndbredde og sampling på oppløsning i rom og tid
 • Beskrive signalkjeden i ultralyd fra utsendt puls til bilde
 • Kjenne til teknikker for bildedannelse
 • Kjenne til representasjon av dynamiske bilder ved multidimensjonal Fourieranalyse
 • Estimere effektspekter og autokorrelasjon fra ultralyd Dopplersignaler

Ferdigheter:

 • Designe akkvisisjon for ultralydavbildning og velge optimale parametre
 • Lage ultralydbilder fra målte kanaldata
 • Estimere blodhastigheter fra ultralydopptak
 • Gjøre numeriske simuleringer og presentere resultater relatert til avbildningsprosessen i Matlab

Generell kunnskap:

 • Programmere og bruke signalbehandling i praksis
 • Gjøre avveininger og forsvare designvalg
 • Bruke teknisk og presist språk

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning gjennom hele semesteret. Forelesninger, lab-øvinger, programmerings- og teoriøvinger. Obligatorisk aktivitet: Studenten må ha 8 av 12 godkjente øvinger for å kunne gå opp til eksamen. Midtsemesteroppgave teller som øving. Godkjent øvingsopplegg er gyldig inntil slutten av neste studieår.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100% av karakteren. I løpet av kurset vil det bli gitt 12 øvinger, hvorav 8 må være godkjent for å ta eksamen. En øving regnes som godkjent dersom poengsummen er 50% eller høyere. Det er mulig å gjennomføre eksamen med godkjent øvingsopplegg fra forrige studieår. Kontinuasjonseksamen blir arrangert som muntlig eksamen i august.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4165 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • IKT og matematikk
 • Medisinsk teknologi
 • Medisinsk fysikk
 • Medisinsk informatikk/datateknikk
 • Biomedisinsk teknikk
 • Teleteknikk/Signalbehandling
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Biofysikk
 • Teknisk kybernetikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 19
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU