MEDT8012 - Ultralydteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset skal gi en grundig innføring i medisinsk ultralydteknologi, med fokus på å beskrive de fysiske prosessene med en signalbehandlingstilnærming.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Ha kjennskap til matematisk modellering av puls-ekko systemer.
2 Forstå stråleforming og arrayer.
3 Kunne bildedannelse av 2D og 3D bilder.
4 Forstå sammenheng mellom båndbredde, sampling og oppløsning i rom og tid.
5 Kunne estimere power spektrum og auto korrelasjon av Doppler-signaler fra dynamiske objekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger, samt data- og regneøvinger. I tillegg vil studentene selv forberede og forelese deler av pensum for hverandre under veiledning av vitenskapelige ansatte tilknyttet forskerskolen i medisinsk teknologi.

Faget gjennomføres som et intensivkurs med til sammen 6 fulle dager fordelt på to samlinger.
Hvis det er færre enn 5 studenter, samkjøres undervisningen med masteremnet TTK4165, med undervisning hver uke i vårsemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning i teknologi/realfag tilsvarende mastergradsnivå. Andre etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Mye av pensum hentes fra læreboka “Thomas L. Szabo: Diagnostic ultrasound imaging inside out”. I tillegg benyttes Bjørn Angelsens “Ultrasound Imaging, Waves, Signals, and Signal Processing” samt utvalgte vitenskapelige artikler og kompendier som vil bli gjort tilgjengelig for studentene.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.