course-details-portlet

MEDT8012 - Ultralydteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter

Faglig innhold

Kurset skal gi en grundig innføring i medisinsk ultralydteknologi, med fokus på å beskrive de fysiske prosessene med en signalbehandlingstilnærming.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til grunnleggende signalbehandling, design og anvendelse av FIR-filter
 • Kjenne til fysikken som beskriver ultralyd propagasjon og tilbakespredning og som er nødvendig for å forstå ultralyd signalbehandling
 • Bruke gråtone/fargegrafikk for fremstilling av dynamisk billedinformasjon
 • Kjennte til matematisk modell for puls-ekko avbildnings-systemer basert på signaler i rom og tid
 • Kjenne til effekter av begrenset båndbredde og sampling på oppløsning i rom og tid
 • Beskrive signalkjeden i ultralyd fra utsendt puls til bilde
 • Kjenne til teknikker for bildedannelse
 • Kjenne til representasjon av dynamiske bilder ved multidimensjonal Fourieranalyse
 • Estimere effektspekter og autokorrelasjon fra ultralyd Dopplersignaler

Ferdigheter:

 • Designe akkvisisjon for ultralydavbildning og velge optimale parametre
 • Lage ultralydbilder fra målte kanaldata
 • Estimere blodhastigheter fra ultralydopptak
 • Gjøre numeriske simuleringer og presentere resultater relatert til avbildningsprosessen i Matlab

Generell kunnskap:

 • Programmere og bruke signalbehandling i praksis
 • Gjøre avveininger og forsvare designvalg
 • Bruke teknisk og presist språk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger, samt data- og regneøvinger. Undervisningen samkjøres med masteremnet MEDT4165, med undervisning hver uke gjennom hele semesteret.

Forkunnskapskrav

Utdanning i teknologi/realfag tilsvarende mastergradsnivå. Andre etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Mye av pensum hentes fra læreboka Thomas L. Szabo: Diagnostic ultrasound imaging inside out. I tillegg benyttes Bjørn Angelsens: Ultrasound Imaging, Waves, Signals, and Signal Processing, samt utvalgte vitenskapelige artikler og kompendier som vil bli gjort tilgjengelig for studentene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU