Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjørnsen, Lars Petter B. W.; Eblinger, Alex. (2015) Section 22: Injuries to Bones and Joint, Chapter 271: Shoulder and Humerus Injuries. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide.

Rapport/avhandling

  • Bjørnsen, Lars Petter B. W.; Solheim, Andrea Marie; Uleberg, Oddvar; Skogvoll, Eirik. (2014) Kompetanse hos luftambulanseleger. - En nasjonal undersøkelse om kompetanse luftambulansetjenesten hos leger i den norske luftambulansetjenesten. 2014.

Kompetanseord