Bakgrunn og aktiviteter

Kristin Ytterstad Pettersen er professor ved Institutt for teknisk kybernetikk. Hun er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i teknisk kybernetikk fra NTNU.

Hun er også nøkkelforsker ved Senter for autonome marine operasjoner og systemer (NTNU AMOS), og professor II ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hun er en av gründerene bak selskapet Eelume AS, hvor hun i dag er styremedlem.

Se hennes engelske side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner