Bakgrunn og aktiviteter

+4791756447

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pettersen, Kristine. (2016) Autophagy as a survival mechanism or a cause of disease. 2016. ISBN 978-82-326-1443-1.