Bakgrunn og aktiviteter

Hovedfag i nordisk (med hovedoppgaven "som-predikativer") i 1996. Doktorgrad i skandinavisk lingvistikk (med avhandlingen "Norwegian modals") i 2002. Professor i nordisk språkvitenskap siden 2008; Professor II ved Høgskolen i Østfold. Innvalgt medlem av NTNUs styre (2013 - 2017 & 2017 - 2021).

Forskningsinteresser:

 • Språkevnen hos mennesket
 • Den medfødte grammatikken: Universalgrammatikken
 • Språktilegnelse hos barn og voksne
 • Sammenlignende grammatikk (komparativ lingvistikk)
 • Predikasjon (subjekt-predikatforholdet)
 • Modalitet (hvordan taleren forholder seg til utsagnet)
 • Tempus (hvordan naturlig språk plasserer utsagnet i tid)
 • Syntaksen i dialekter og talespråk
 • Universell flerspråklighet, ulike grammatiske systemer hos en og samme språkbruker (ulike språk, ulike dialekter, ulike varieteter, poesi og sanger, festsyntaks, formell og uformell setting)
 • Hvordan andrespråksbrukere kan endre språket
 • Språkkontakt og språklig endring
 • "Språkets periodiske system", grammatikkteori