NORD2242 - Syntaks

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Studentene gis grundig kompetanse i analyse av norsk språkstruktur og innsikt i språktilegnelsesproblematikk (første- og andrespråkstilegnelse). Studenten skal også lære å analysere strukturelle likheter og forskjeller mellom språk. Dette skjer via en innføring i de grunnleggende elementene i generativ prinsipp- og parameterteori, der hovedvekten blir lagt på syntaktisk analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har:
- kunnskap om sentrale begreper, teorier og analysemodeller i generativ prinsipp- og parameterteori
- innsikt i teorien om universalgrammatikken som en medfødt kognitiv utrustning
- kunnskap om syntaksen til et utvalg norske setningstyper
- kunnskap om strukturelle forskjeller og likheter mellom norsk og andre språk
- kunnskap om samspillet mellom syntaks og semantikk

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- anvende det teoretiske analyseapparatet på en kreativ og selvstendig måte
- beherske de viktigste begrep og analysemetoder innenfor generativ syntaks
- gi begrunnede syntaktiske analyser av sentrale norske setningstyper
- analysere et utvalg strukturelle forskjeller og likheter mellom norsk og andre språk
- presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatorisk aktivitet: Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av obligatorisk aktivitet.


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2308 7.5 01.09.2012
NORX2242 7.5 01.09.2013
NORX2308 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 11.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.