course-details-portlet

NORD2242 - Syntaks

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Studentene gis grundig kompetanse i analyse av norsk språkstruktur og innsikt i språktilegnelsesproblematikk (første- og andrespråkstilegnelse). Studenten lærer også å analysere strukturelle likheter og forskjeller mellom språk. Dette skjer via en innføring i de grunnleggende elementene i generativ prinsipp- og parameterteori, der hovedvekten blir lagt på syntaktisk analyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og analysemodeller i generativ prinsipp- og parameterteori
 • innsikt i teorien om universalgrammatikken som en medfødt kognitiv utrustning
 • kunnskap om syntaksen til et utvalg norske setningstyper
 • kunnskap om strukturelle forskjeller og likheter mellom norsk og andre språk
 • kunnskap om samspillet mellom syntaks og semantikk

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • anvende det teoretiske analyseapparatet på en kreativ og selvstendig måte
 • beherske de viktigste begrep og analysemetoder innenfor generativ syntaks
 • gi begrunnede syntaktiske analyser av sentrale norske setningstyper
 • analysere et utvalg strukturelle forskjeller og likheter mellom norsk og andre språk
 • presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og 4 oppgaver/øvinger av skriftlig eller muntlig karakter.

Obligatoriske aktiviteter:

Innlevering av 4 godkjente øvingsoppgaver.

Det blir gitt respons på oppgavene/øvingene.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • Fire godkjente øvingsoppgaver

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2308 7.5 HØST 2012
NORX2308 7.5 HØST 2012
NORX2242 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 9
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU