NORX2242 - Syntaks - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Som i NORD2242, bortsett fra krav om korrekt språkføring. Se studieplan (i Studiehandboka 2017/2018) for nordisk om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære NORD-emner.

Læringsutbytte

Samme som NORD2242.

Læringsformer og aktiviteter

Samme som NORD2242.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

Samme som NORD2242.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2242 7.5 01.09.2013
NORX2308 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.