Bakgrunn og aktiviteter

CV

FØDT 1967/GIFT MED BERIT SELBÆK/BARN: SIVERT (1999) OG HÅKON (2001)

Skuruvegen 12 • 7517 HELL • 9909 6396 • kos@ntebb.no

YRKESERFARING

NTNU, Institutt for Konstruksjonsteknikk (2008 - ….)

Kontorsjef

Snøhetta Entreprenør AS, Dombås (2006 – 2007) - Prosjektleder

Forsvaret (1986 – 2005) - Senior stabsoffiser Ingeniør, Avdelingssjef i Ingeniørvåpenet, Administrasjonsoffiser i Ingeniørvåpenet, Troppssjef (blant annet for befalsutdanning for sivilingeniører)

UTDANNING

Høyskolen i Nord-Trøndelag (2008) - Offentlig rett

Copenhagen Business School (2006-2008) -  Master of public administration

Høyskolen i Nord-Trøndelag (2005) - Prosjektledelse

Stabsskole 1 i Forsvaret (2000)

Krigsskole II i Forsvaret (1998 - 2000)

Agder distriktshøyskole (1992) - Kostnads og inntekstanalyse

Krigsskole I, Forsvaret (1990 - 1992)                                                                       

Brundalen videregående skole (1988-1989) - Allmennfag/Samfunnsfaglinja

Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag (1986 - 1987)

Stjørdal videregående skole (1983-1986) - Handels og kontorfag/økonomilinja