Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor ved Institutt for matematiske fag. Jeg har en master og en doktorgrad i matematikk fra Universität Wien, Østerrike.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grunert, Katrin; Holden, Helge; Grasmair, Markus. (2018) On the Equivalence of Eulerian and Lagrangian Variables for the Two-Component Camassa–Holm System. Current Research in Nonlinear Analysis: In Honor of Haim Brezis and Louis Nirenberg.
  • Raynaud, Xavier; Grunert, Katrin. (2018) Symmetries and multipeakon solutions for the modified two-component Camassa-Holm system. Non-linear Partial Differential Equations, Mathematical Physics, and Stochastic Analysis: The Helge Holden Anniversary Volume.
  • Grunert, Katrin; Holden, Helge; Raynaud, Xavier. (2014) Lipschitz metric for the two-component Camassa-Holm system. Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications.
  • Grunert, Katrin; Holden, Helge; Raynaud, Xavier. (2013) Periodic conservative solutions for the two-component Camassa-Holm system. Spectral Analysis, Differential Equations and Mathematical Physics: A Festschrift in Honor of Fritz Gesztesy's 60th Birthday.