TMA4305 - Partielle differensialligninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset gir en grundig innføring i den matematiske teorien bak partielle differensialligninger, både den klassiske teorien til Laplace, Cauchy, Fourier, Gauss etc. og den moderne teorien som baserer seg på funksjonalanalytiske metoder. Emner som dekkes er første ordens ligninger, Cauchy-problemer, karakteristikker, lineære andre ordens ligninger, klassifisering, randverdiproblemer for elliptiske ligninger, rand- og initialverdiproblemer for hyperbolske og parabolske ligninger, fundamentalløsninger, maksimumsprinsipper, svake løsninger og funksjonalanalytiske metoder.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker grunnleggende prinsipper og metoder for analyse av partielle differensiallikninger, inkludert første ordens likninger, Cauchy-problemer, karakteristikker, lineære andre ordens likninger, klassifisering, randverdiproblemer for elliptiske likninger, rand- og initialverdiproblemer for hyperbolske og parabolske likninger, fundamentalløsninger, maksimumsprinsipper, svake løsninger og funksjonalanalytiske metoder.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende teknikkene til å studere konkrete eksempler, forstå bevisene og kunne anvende sentrale bevisteknikker på beslektede problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5088 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.12.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.