Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor ved Institutt for matematiske fag. Jeg har en master og en doktorgrad i matematikk fra Universität Wien, Østerrike.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner