Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grunert, Katrin; Holden, Helge; Raynaud, Xavier. (2014) Lipschitz metric for the two-component Camassa-Holm system. Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications.
  • Grunert, Katrin; Holden, Helge; Raynaud, Xavier. (2013) Periodic conservative solutions for the two-component Camassa-Holm system. Spectral Analysis, Differential Equations and Mathematical Physics: A Festschrift in Honor of Fritz Gesztesy's 60th Birthday.