Bakgrunn og aktiviteter

PhD student og del av to forskningssentere: FME CINELDI og FME ZEN.

Mitt fokus ligger på fleksibilitetspotensial i bygninger og det smarte distribusjonsnettet. For tiden går arbeidet i å analysere hvordan en kan representere langtidskonsekvensen av bygningsdrift i forbindelse med langsiktige prissignaler og lignende.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng. (2020) Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Report (28).