TET4185 - Kraftmarkeder, ressurs og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Beskrivelse av kraftmarkeder med vekt på det liberaliserte norske/nordiske kraftmarkedet. Systemdrift, tariffer og behandling av flaskehalser i kraftnettet. Optimal lastfordeling og nodeprising. Forskjellige typer modeller for energi- og kraftmarkedsstudier. Behandling av risiko. Verktøy for planlegging av kraftproduksjon og handel i et åpent marked. Beskrivelse av hvordan miljø- og ressurshensyn kan ivaretas.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha kunnskap om:
- hvordan deregulerte kraftmarkeder fungerer
- hvordan kraftproduksjon planlegges
- hvordan nettselskap og systemoperatør ivaretar sine oppgaver.

Ferdigheter:
Emnet gjør kandidaten i stand til å:
- gjennomføre beregninger for optimal lastflyt (beregne nodepriser)
- gjennomføre kraftmarkedsanalyser ved hjelp av tilgjengelige modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, prosjektoppgave. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og dataøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og tilleggsmateriale som utgis under kurset. PowerPoint-presentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1065 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.06.2018 09:00 E3 , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.