course-details-portlet

TVM5125 - Hydraulic Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Grunnleggende hydrauliske beregningsmetoder for praktisk dimensjonering av vassdragskonstruksjoner og kanaler samt samspillet mellom vannveiene og i rør. Ensformig, uensformig, stasjonær og strømning er sentrale tema.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av hydrauliske beregningsmetoder og ligninger med tanke på strømning og bevegelse av vann i elver rundt vassdragskonstruksjoner og vannkraftanlegg.

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskaper om:

- Hva skiller forskjellige typer av strømninger

- Hvordan kraftbalansen står i forbindelse med en vannstandssprang

- Energibalansen. Hva betyr kritisk strømning i spesifikk energi konseptet

- Hvordan strømningsmønsteret forandrer seg under forskjellige påvirkninger

- Hvordan strømning er ned et overløp og gjennom en åpning

- Hvordan elven utvikler forskjellige vannlinjer

- Hvilke turbintyper passer best for hvilken elv.

- Hvilken rørgate passer best for hvilket vannkraftanlegg

- Hvordan håndterer man sedimenter i vannkraftanlegg.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Beregne kapasitet av en elv under normal og høy vannstand.

- Beregne energidreping i en vannstandssprang.

- Beregne kapasitet av overløp og åpninger.

- Beregne vannstandslinjer i forskjellige strømningssituasjoner.

- Velge riktig turbin.

- Dimensjonere rørgater og turbiner under påvirkning av sedimenter.

Generell kompetanse

Studenten kan:

- Se sammenhengen mellom utledning av basisligningene og løsning av praktiske strømningsproblemer rundt et vannkraftanlegg.

- Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede metoder, og hvilke som krever mer kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger er på engelsk. Øvinger er støttet på eksempler vist i hydraulisk laboratoriet. Ved skriftlig eksamen vil eksamensoppgaven kun bli gitt på engelsk. Studentene kan svare på oppgaven på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Alle enkle kalkulatorer er tillatt på eksamen.

Kursmateriell

Bøker fra "Hydropower development series", "Open channel hydraulics" fra H.Chanson, "Open-channel Hydraulics", V.T. Chow

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • VA-teknikk
  • Hydroteknikk
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 26
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU