course-details-portlet

TVM5125 - Hydraulic Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende hydrauliske beregningsmetoder for praktisk dimensjonering av vassdragskonstruksjoner og kanaler samt samspillet mellom vannveiene og i rør. Ensformig, uensformig, stasjonær og strømning er sentrale tema.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av hydrauliske beregningsmetoder og ligninger med tanke på strømning og bevegelse av vann i elver rundt vassdragskonstruksjoner og vannkraftanlegg.

Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om:

- Hva skiller forskjellige typer av strømninger

- Hvordan kraftbalansen står i forbindelse med en vannstandssprang

- Energibalansen. Hva betyr kritisk strømning i spesifikk energi konseptet

- Hvordan strømningsmønsteret forandrer seg under forskjellige påvirkninger

- Hvordan strømning er ned et overløp og gjennom en åpning

- Hvordan elven utvikler forskjellige vannlinjer

- Hvilke turbintyper passer best for hvilken elv.

- Hvilken rørgate passer best for hvilket vannkraftanlegg

- Hvordan håndterer man sedimenter i vannkraftanlegg.

Ferdigheter Studenten skal kunne:

- Beregne kapasitet av en elv under normal og høy vannstand.

- Beregne energidreping i en vannstandssprang.

- Beregne kapasitet av overløp og åpninger.

- Beregne vannstandslinjer i forskjellige strømningssituasjoner.

- Velge riktig turbin.

- Dimensjonere rørgater og turbiner under påvirkning av sedimenter.

Generell kompetanse Studenten kan:

- Se sammenhengen mellom utledning av basisligningene og løsning av praktiske strømningsproblemer rundt et vannkraftanlegg.

- Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede metoder, og hvilke som krever mer kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger er på engelsk. Øvinger er støttet på eksempler vist i hydraulisk laboratoriet. Ved skriftlig eksamen vil eksamensoppgaven kun bli gitt på engelsk. Studentene kan svare på oppgaven på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bøker fra "Hydropower development series", "Open channel hydraulics" fra H.Chanson, "Open-channel Hydraulics", V.T. Chow

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • VA-teknikk
  • Hydroteknikk
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 40
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU