Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

 • Kasa, Eivind. (2014) Medalje for Studentersamfundets Salongorkester. Studentersamfundets salongorkester. 2014.
 • Kasa, Eivind. (2013) Logo og redesign av grafisk profil for "Universal Code of Conduct on Holy Sites". One World in Dialogue. 2013.
 • Kasa, Eivind. (2011) Grafisk utforming av Universal Code on Holy Sites. EVID/Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. 2011.

Bøker

 • Kasa, Eivind. (2012) Det romantiske. 2012.
 • Kasa, Eivind. (2007) Arkitekturens estetiske kvalitet. Santérus Academic Press Sweden. 2007. ISBN 978-91-89449-91-6.
 • Foss, Gunnar; Kasa, Eivind. (2002) Forms of Knowledge and Sensibility. Ernst Cassirer and the Human Sciences. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2002. ISBN 82-7634-371-6.

Del av bok/rapport

 • Kasa, Eivind. (2014) The making of atmosphere in architecture. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Kasa, Eivind. (2010) Minding the Gap, Some Reflections on the Relation Between Theory and Practice in Architecture. Proceedings of Four EAAH-ENHSA Subnetwork Workshops on Architectural Theory, Hasselt (2006), Trondheim (2007), Lisbon (2008), Fribourg (2009).
 • Kasa, Eivind. (2005) Architecture and Religion in Secularized Times. Architecture, Aesth/Ethics and Religion.
 • Foss, Gunnar; Kasa, Eivind. (2002) "Preface". Forms of Knowledge and Sensibility. Ernst Cassirer and the Human Sciences.

Rapport/avhandling

 • Kasa, Eivind. (1999) Arkitekturen som kunst. 1999.
 • Kasa, Eivind. (1991) Locus solus, slik Aldo Rossi forstår det i boken L´architettura della città. 1991. ISBN 82-7259-081-6. Skriftserien - Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen (4).