course-details-portlet

AAR4921 - Estetisk kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 D

Faglig innhold

Tema for kurset er arkitekturteorien og dens egenart. Denne diskuteres med utgangspunkt i konkrete eksempler fra arkitekturens og kunstens verden og relevante teorier fra arkitektfaget såvel som andre former for teoretisk -først og fremst vitenskapelig - og praktisk kunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende kunnskaper om arkitekturteori. Dette omfatter kunnskaper om arkitekturteoriens egenart, ulike typer teori, især estetisk teori, og forholdet mellom teori og praksisk i arkitektfaget.

Ferdigheter: Å reflektere kritisk over arkitekturteori og uttrykke refleksjonene i skriftlig form

Generell teoretisk kompetanse om arkitektur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

De tre første år av Master i arkitektur eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitekturteori og -metode
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 D

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU