course-details-portlet

AAR4909 - Estetikk og arkitektonisk praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Arkitekturteori og dens anvendelse i praktisk arkitektur, i utviklingen av ideer om arkitekturen og i ideprosjekter laget i forbindelse med undervisningen i faget AAR4611 Making is Thinking.
Især undersøker forbindelsen mellom kunstneriske og arkitektoniske rasjonaliteter gjennom studier av eksempler fra kunst og arkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskap om: på hvilken måte har arkitekturteori påvirket arkitekturpraksis og arkitekturfeltet i vid forstand.

Ferdigheter:
Evne til å reflektere kritisk om teoribruk i arkitekturfaget. Dette omfater hvor og i hvilken grad og på hvilken måte teorier har blitt anvendt.
Evne til å samle, analysere, stedsfeste og sammenligne argumenter.
Evne til å argumentere kritisk og sammenhengende for arkitekturkonsepter og - prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, lese- skriveaktiviteter (essay), skriftlig refleksjon rundt prosjekt og prosjektering

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum 3 års grunnundervisning i Arkitektur, BA i arkitektur eller tilsvarende.

Dette kurset er obligatorisk for studenter på kurset
AAR4611 Making is Thinking, men er også åpent for andre studenter

Kursmateriell

Eksempler fra kunst, arkitektur, artikler og faglitteratur

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Arkitekturteori og -metode
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU