Bakgrunn og aktiviteter

Professor II Karl Klingsheim har bred erfaring fra offentlig forvaltning og internasjonalt næringsliv med fokus på anvendt forskning og bærekraftig innovasjon.

Arbeidserfaring

  • 2019- Professor II ved Instiuttt for energi- og prosessteknikk, i overlappet mellom NTNUs tematiske satsingsområder "Bærekraft" og "Havrom".
  • 2019- Direktør for Afrika, Moowalk International.
  • 2016-2019 Forsknings- og teknologutsending ved den norske ambassaden i Pretoria, Sør-Afrika.
  • 2003-2016 Daglig leder, NTNU Technology Transfer AS (TTO) med oppgave å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge.
  • 2014-2016 Styremedlem og visepresident i ASTP-Proton.
  • 2013-2016 Professor II ved Institutt for elektroteknikk og telekommunikasjon, med fokus på tilrettelegging for læring om digital nyskaping.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner