Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D.-prosjekt: 

Komponert politikk? Mozarts Singspiele og deres refleksjoner av politiske og sosio-kulturelle diskurser i 1700-tallets Wien.

Dette Ph.D.-prosjektet undersøker hvordan 1700-tallets politiske og sosio-kulturelle kontekst reflekteres i de tekstlige, dramaturgiske og musikalske valgene i Mozarts Singspiele. Prosjektet demonstrere slik musikkens rolle som en integrert del av politisk kommunikasjon på slutten av 1700-tallet. Deretter undersøker prosjektet om det er mulig å forstå Mozarts Singspiele som et utgangspunkt for de politiske, sosiale og kulturelle utfordringene i vår tid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

  • Hansen, Karina Valnumsen. (2017) Mozarts Die Zauberflöte - Et speilbilde av politiske, sosiale og kulturelle strømninger i Habsburg-monarkiets Wien. 2017.