course-details-portlet

MUSP4164 - Musikkforståelse B

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet har fokus på musikalske retninger i det 20. og 21. århundre, med vekt på stilforståelse og analyse , og skal ha relevans for studentens hovedinstrumentstudier. Innenfor det historiske perspektivet vektlegges også musikkens plass i en sosial og kulturell kontekst. Studentene får øving i å vurdere faktorer som påvirker musikkens tilblivelse, uttrykk og funksjon i sin samtid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har basiskunnskap om viktige trender i vestlig kunstmusikk etter 1900
 • kan relatere sentrale musikalske retninger i modernismen til tidligere musikalske stiler og uttrykk
 • kan reflektere over musikkens rolle i samfunnet og samtiden
 • har basiskunnskap om faktorer som påvirker musikkens tilblivelse og uttrykk i samtiden, og kan reflektere rundt musikkens rolle i samfunnet
 • har grunnleggende og praktisk kunnskap om noen sentrale metoder for notasjon i kunstmusikken etter 1900

Ferdigheter:

Kandidaten

 • behersker et godt musikkfaglig begrepsapparat, og kan formulere fagkunnskap skriftlig og muntlig
 • kan orientere seg i aktuelle kilder og bruke biblioteket på en hensiktsmessig måte

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 2 timer per uke i 12 uker. Forelesninger og seminararbeid. Aktiviteter: lytting, analyse, partiturlesing, diskusjon og studentpresentasjoner. Obligatorisk semesteroppgave må være godkjent før avsluttende hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Oppgave

Mer om vurdering

Semesteroppgave og tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning må være godkjent før studenten kan ta eksamen. Mer om vurdering: Hjemmeeksamen (7 dager) i slutten av høstsemesteret, kan være en videopresentasjon, en skriftlig oppgave eller en kombinasjon av disse. Hjemmeeksamen leveres digitalt i Inspera.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

MUSV1031 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4161 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU