KJ2031 - Videregående uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i symmetrioperasjoner, punktgrupper og bruk av karaktertabeller for dannelse av symmetriadaperte lineærkombinerte (SALC) atomorbitaler for polyatomiske molekyl. Walsh diagram benyttes for vurdering av binding og stereokjemi for forbindelser i p-blokken. Ligandfeltteori (MO-teori) for transisjonsmetallkomplekser inkludert pi-interaksjoner. Noen organometalliske forbindelser, hovedsaklig d-metall karbonyler. Videre introduseres termsymboler og elektroniske spektra inkludert ligandfeltoverganger og utvalgsregler. Introduksjon til anvendelse av spektroskopiske teknikkene UV-vis, PES og XAS.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
-Relatere gjeldende bindingsteorier til forklaring av stereokjemi og egenskaper av uorganiske forbindelser
-Anvende symmetri, punktgruppe og karaktertabell til å forklare molekylorbital interaksjoner i polyatomiske molekyl
-Forklare elektroniske spektra for transisjonsmetallkomplekser
-Kunne forklare interaksjonen mellom CO og d-metallkomplekser
-Kjenne til de spektroskopiske teknikkene UV-vis, PES and XAS

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og øvinger, vanligvis to øvingstimer per uke og fire forelesningstimer. For adgang til eksamen kreves det godkjent øvingsett, samt deltagelse på et midtsemesterprosjekt og et sluttprosjekt. I faget er det 10 øvinger. Én av øvingene er obligatorisk ved innlevering og en annen er en obligatorisk laboratorieøving. For restererende øvinger er det krav om oppmøte på 80%. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minst 80% oppmøte på øving
  • Godkjent midtsemesteroppgave

Mer om vurdering

Ved nyh vurdering gjenta skun skriftlig eksamen.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter til TMT4130 Uorganisk kjemi eller ha tilsvarende kunnskap.

Kursmateriell

D. F. Shriver and P. W. Atkins: Inorganic Chemistry, latest ed., Oxford University Press.
Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ231 7.5
TKJ4210 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2017 09:00 KJL1 , E3 , R D1-185 Datasal
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.