DRIV NTNU helseinnovasjonsarena

Fakultet for medisin og helsevitenskap

DRIV NTNU helseinnovasjonsarena

– En studentdrevet helseinnovasjonslab

Bilde fra helseinnovasjonslab

Ved campus Øya i Trondheim har Fakultet for medisin og helsevitenskap etablert en studentdrevet helseinnovasjonsarena. Aktiviteten skal bidra til tettere kontakt mellom studenter, forskere, ansatte i og brukere av helsetjenesten,  i tillegg til ørvig arbeids- og næringsliv. 

Våre studenter er viktige i arbeidet med innovasjon og helse, for å skape verdier og kvalitet i helsetjenestene som vil komme den enkelte og samfunnet til gode. 

Den nye infrastrukturen skal blant annet bidra til at:

  • studenter lettere får tilgang på aktuelle og relevante helseutfordringer
  • studenter blir en del av et faglig innovasjonsnettverk
  • studenter får tilgang på teknisk bistand og utstyr  

Helseinnovasjonsarenaen er samlokalisert med Troll LABS ved Fakultet for ingeniørvitenskap. 

Logo DRIV NTNU

Logo DRIV NTNU

Kontakt

Kontakt

Innovasjonsrådgiver Karin Tømmerås

Besøk arenaen i 1. etasje i Medisinsk-teknisk forskningssenter, Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Studentorganisasjonen DRIV NTNU

Studentorganisasjonen DRIV NTNU

Innovasjonsarenaen er et samarbeid mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap og studentorganisasjonen DRIV NTNU. Du finner studentorganisasjonen på sosiale medier. 

Studentorganisasjonen DRIV NTNU i sosiale medier: