DRIV NTNU helseinnovasjonsarena

Fakultet for medisin og helsevitenskap

DRIV NTNU helseinnovasjonsarena

– En studentdrevet helseinnovasjonslab

Ved campus Øya i Trondheim har Fakultet for medisin og helsevitenskap etablert en studentdrevet helseinnovasjonsarena. Aktiviteten skal bidra til tettere kontakt mellom studenter, forskere, ansatte i og brukere av helsetjenesten,  i tillegg til øvrig arbeids- og næringsliv. 

Våre studenter er viktige i arbeidet med innovasjon og helse, for å skape verdier og kvalitet i helsetjenestene som vil komme den enkelte og samfunnet til gode. 

Den nye infrastrukturen skal blant annet bidra til at:

  • studenter lettere får tilgang på aktuelle og relevante helseutfordringer
  • studenter blir en del av et faglig innovasjonsnettverk
  • studenter får tilgang på teknisk bistand og utstyr  

Helseinnovasjonsarenaen er samlokalisert med Troll LABS ved Fakultet for ingeniørvitenskap. 

Meld deg inn i DRIV NTNU

 

Logo DRIV NTNU

Logo DRIV NTNU

 

Studentorganisasjonen DRIV NTNU i sosiale medier:

Kontakt

Kontakt

E-post: driv@mh.ntnu.no

Prosjektleder: Karin Tømmerås

Besøk DRIV NTNU i 1. etasje i Fred Kavli-bygget, Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Studentorganisasjonen DRIV NTNU

Studentorganisasjonen DRIV NTNU

Innovasjonsarenaen er et samarbeid mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap og studentorganisasjonen DRIV NTNU. Du finner studentorganisasjonen på sosiale medier. 

Har du et behov? Har du en idé?

Har du et behov? Har du en idé?

Spirer

Frø

Vi ønsker å være et bindeledd mellom dem som ser et behov for noe nytt i helsesektoren, og dem som har idéene. Forskere, studenter, næringsliv eller andre involvert i fremtidens helseutfordringer - fortell oss hva du tenker!

Meld inn behov eller idé

Mini calevent portlet

Arrangement