Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Utdannet ved Institutt for Keramisk Kunst ved Statens Håndverks- og Kunstindustrihøgskole;  Diplomeksamen 1987

Selvstendig næringsdrivende kunsthåndverker ved eget studio fra 1988.

Undervisningspraksis fra ulike studieretninger  for estetiske fag ved videregående skole 1988 - 2007.   Undervisningspraksis fra Kulturskolen i Østre Toten 2002 - 2015.                                                             Professor II i Keramisk ornamentikk og komposisjon ved SHKS ( nå Kunsthøgskolen i Oslo) 1999-2000 Freelance konsulent for Kunst i Offentlige Rom i perioden 1996 - 2015

Studieprogramansvarlig for Teknologidesign og Ledelse, Faggruppe Vareproduksjon, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU i Gjøvik

Emneansvarlig for:

  • TEK1313 Idéutvikling og visualisering, 7,5 stp.
  • TEK1315 Form og tredimensjoal modellutvikling,7,5 stp.
  • BTEK391 Bacheloroppgave for Teknologidesign og ledelse, 22,5 stp.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Øverseth, Kari Oline. (2008) Kunst i offentlig rom, utsmykking av trapperom ved Brumunddal undgdomsskole, Ringsaker kommune. Ringaker kommune, Ringsaker kommune. 2008.
  • Øverseth, Kari Oline. (2005) Kunst i offentlig rom, utsmykking av inngangsparti og trapperom ved Vallerud Bosenter, Lørenskog kommune. Lørenskog kommune, Løreskog kommune. 2005.
  • Øverseth, Kari Oline. (2004) Kunnst i offentlig rom; utsmykking av sansehage,korridorer og kjøkken ved Fjellvold Bo-og servicesenter, Østre Toten kommune. Østre Toten kommune, Østre Toten kommune. 2004.
  • Øverseth, Kari Oline. (1996) Kunst i Offentlig rom; utsmykking av fasade og inngangsparti ved Fossen Avlastningsbolig, Østre Toten kommune. Østre Toten kommune, Østre Toten. 1996.
  • Øverseth, Kari Oline. (1994) Kunst i offentlig rom, utsmykking ved Fagernes skyss-stasjon, Fagernes. Utført i samarbeid med metallkunstner Ansgar Ole Olsen. Nord-Aurdal kommune, Fagernes, Nord-Aurdal kommune. 1994.
  • Øverseth, Kari Oline. (1992) Kunst i offentlig rom; utsmykking av inngangsparti ved Oppland Psykiatriske sykehus. Oppland Fylke, Oppland Psykiatriske sykehus, Reinsvoll, Vestre Toten kommune. 1992.