Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Utdannet ved Institutt for Keramisk Kunst ved Statens Håndverks- og Kunstindustrihøgskole;  Diplomeksamen 1987

Selvstendig næringsdrivende kunsthåndverker ved eget studio fra 1988.

Undervisningspraksis fra ulike studieretninger  for estetiske fag ved videregående skole 1988 - 2007.   Undervisningspraksis fra Kulturskolen i Østre Toten 2002 - 2015.                                                             Professor II i Keramisk ornamentikk og komposisjon ved SHKS ( nå Kunsthøgskolen i Oslo) 1999-2000  Freelance konsulent for Kunst i Offentlige Rom i perioden 1996 - 2015

Studieprogramansvarlig for Teknologidesign og Ledelse, Seksjon for elektro og maskin, Campus Gjøvik   Emneansvarlig for SMF1321 Analytisk tegning, form, farge;  10 stp.                                                       Emneansvarlig for SMF 2271  Produktutvikling, form og konsept; 10 stp.