Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i energisystemanalyse

Forskningsinteresser er: Lastprofiler, kostnadsoptimale investeringer og drift av bygg og nærområder, optimering, statistikk/regresjon, energieffektivisering av bygg, integrering av lokal fornybar energi og lager, nasjonale energisystemanalyser, kraftmarkedet, og regulatoriske forhold.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Lindberg, Karen Byskov. (2017) Impact of Zero Energy Buildings on the Power System. 2017. ISBN 978-82-326-2144-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (1).

Andre

  • Clauß, John; Stinner, Sebastian; Solli, Christian; Lindberg, Karen Byskov; Madsen, Henrik; Georges, Laurent. (2018) A generic methodology to evaluate hourly average CO2eq. intensities of the electricity mix to deploy the energy flexibility potential of Norwegian buildings. 10th International Conference on System Simulation in Buildings . Thermodynamics Laboratory & BEMS University of Liege; Liege. 2018-12-10 - 2018-12-12.
  • Lindberg, Karen Byskov; Dyrendahl, Tore; Doorman, Gerard L.; Korpås, Magnus; Øyslebø, Eirik; Endresen, Harald; Skotland, Christer Heen. (2016) Large scale introduction of Zero Energy Buildings in the Nordic Power System. 13th International Conference on the European Energy Market . INESC TEC; Faculty of Engineering of University of Porto, FEUP. 2016-06-06 - 2016-06-09.
  • Lindberg, Karen Byskov; Chacon, Jorge E.; Doorman, Gerard L.; Fischer, David. (2015) Hourly Electricity Load Modelling of non-residential Passive Buildings in a Nordic Climate. IEEE PowerTech Eindhoven 2015 ; Eindhoven. 2015-06-29 - 2015-07-02.