Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i energisystemanalyse

Forskningsinteresser er: Lastprofiler, kostnadsoptimale investeringer og drift av bygg og nærområder, optimering, statistikk/regresjon, energieffektivisering av bygg, integrering av lokal fornybar energi og lager, nasjonale energisystemanalyser, kraftmarkedet, og regulatoriske forhold.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Lindberg, Karen Byskov. (2017) Impact of Zero Energy Buildings on the Power System. 2017. ISBN 978-82-326-2144-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (1).

Andre

  • Lindberg, Karen Byskov. (2020) Røverkollen borettslag har løst lade-problematikken. Teknisk ukeblad [Internett]. 2020-01-24.
  • Lien, Synne Krekling; Sørnes, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov; Walnum, Harald Taxt. (2019) Selection of key performance indicators (KPIs) in the transition towards low-carbon urban communities. eceee Summer Study 2019 ; 2019-06-03 - 2019-06-08.
  • Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor; Aakenes, Ulf Roar; Andresen, Inger. (2019) Heat analysis for energy management in neighbourhoods: Case study of a large housing cooperative in Norway. IAQVEC 2019 ; Bari. 2019-09-05 - 2019-09-07.
  • Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Andresen, Inger. (2019) Analysing electricity demand in neighbourhoods with electricity generation from solar power systems: A case study of a large housing cooperative in Norway. Nordic ZEB 2019 ; Trondheim. 2019-11-06 - 2019-11-07.
  • Clauß, John; Stinner, Sebastian; Solli, Christian; Lindberg, Karen Byskov; Madsen, Henrik; Georges, Laurent. (2018) A generic methodology to evaluate hourly average CO2eq. intensities of the electricity mix to deploy the energy flexibility potential of Norwegian buildings. 10th International Conference on System Simulation in Buildings . Thermodynamics Laboratory & BEMS University of Liege; Liege. 2018-12-10 - 2018-12-12.
  • Lindberg, Karen Byskov. (2018) Perspektiver om energiløsninger i bygg. Plusskunder – effekt, tilknytnings- og rammevilkår . Energi Norge; Oslo. 2018-10-24 - 2018-10-24.
  • Lindberg, Karen Byskov; Dyrendahl, Tore; Doorman, Gerard L.; Korpås, Magnus; Øyslebø, Eirik; Endresen, Harald; Skotland, Christer Heen. (2016) Large scale introduction of Zero Energy Buildings in the Nordic Power System. 13th International Conference on the European Energy Market . INESC TEC; Faculty of Engineering of University of Porto, FEUP. 2016-06-06 - 2016-06-09.
  • Lindberg, Karen Byskov; Chacon, Jorge E.; Doorman, Gerard L.; Fischer, David. (2015) Hourly Electricity Load Modelling of non-residential Passive Buildings in a Nordic Climate. IEEE PowerTech Eindhoven 2015 ; Eindhoven. 2015-06-29 - 2015-07-02.