Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

 • Koordinator og underviser på laboratoriekurs i KJ2053 Analytisk kjemi II, Kromatografi
 • Koordinator og underviser på laboratoriekurs i KJ3059/8059 Vidregående kromatografi
 • Ansvarlig for instituttets instrumentpark av HPLC (UV, FLD og ELSD) og GC (FID)
 • Opplæringsansvar og hjelp til metodeutvikling innenfor HPLC og GC 
 • Operatør for elementanalyser på MS (qTOF)
 • Teknisk støtte til labkurs i KJ2050, Analytisk kjemi
 • Diverse teknisk støtte til forskningaktivitet

Utdanning og arbeidserfaring:

 • Utdannet bioingeniør (Bsc) fra tidligere HiST.
 • Avdelingsingeniør ved institutt for kjemi fra 2010-p.d.d
 • Klinisk farmakologi avd legemidler St.Olavs Hospital (2004-2009)
 • Avd for immunologi og blodbank, St.Olavs Hospital (2003-2004)

Verv:

 • Representant i instituttstyre for teknisk-administrative ansatte (2017-2021)