Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet bioingeniør fra tidligere HiST. Tidligere ansatt ved Klinisk farmakologi og Avd for immunologi og blodbank, St.Olavs Hospital. Fagområde på institutt for kjemi: Kromatografi. Instrumenteringsansvar for GC, HPLC og MS.

Undervisningsaktivitet innen kromatografiemnene KJ2053 og KJ3059, samt teknisk ansvar og instrumentelle demonstrasjoner for analytiskemnet KJ2050