Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i medisinsk teknologi ved MR Cancer gruppen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Min forskning fokuserer på metabolsk profilering av brystkreft.

Utdanning

Sivilingeniør i Industriell Matematikk fra Institutt for matematiske fag (IMF), NTNU.