Bakgrunn og aktiviteter

Professor i velferdsteknologi, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU/Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner