Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad. (2019) Water competence and new Norwegians. The Nordic Model and Physical Culture.

Andre

  • Gjølme, Egil Galaaen; Ness, Borgar; Sundan, Jon. (2020) Svømming og livredning i autentiske omgivelser. DEKOM - Desentralisert kompetanseutvikling . Trondheim og Malvik kommune; Trondheim. 2020-09-08 - 2020-09-09.
  • Sundan, Jon. (2019) Utesvømming - vurdering av kompetanse. Kroppsøvingskonferanse . Høgskolen på Vestlandet; Bergen. 2019-11-21 - 2019-11-21.
  • Sundan, Jon; Gjølme, Egil Galaaen. (2019) Promoting water competence in nature space - outdoor teaching with new Norwegians as an inclusive/exclusive learning space. World Conference on Drowning Prevention 2019 . International Life Saving Federation; Durban. 2019-10-08 - 2019-10-10.
  • Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon. (2018) Promoting water competence in nature space - outdoor teaching with new Norwegians as an inclusive/exclusive learning space. FoU i praksis 2018 . Dronning Mauds Minne Høgskole; Trondheim. 2018-10-24 - 2018-10-25.
  • Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon. (2018) Svømme- og livredningsopplæring. Rektormøte - Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2018-05-23 - 2018-05-23.
  • Sundan, Jon; Gjølme, Egil Galaaen. (2018) Svømme- og livredningsopplæring - før, nå og i fremtiden. Kroppsøvingskonferansen 2018 . Norges Idrettshøgskole; Oslo. 2018-06-07 - 2018-06-08.
  • Sundan, Jon; Næss, Borgar; Gjølme, Egil Galaaen. (2017) Svømmepakken - nytt innen svømmeopplæring. Dagskonferanse / workshop - svømming og livredning . NTNU/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktvitet; Trondheim. 2017-09-07.