Bakgrunn og aktiviteter

Joachim Vogt Isaksen received his M.A. in Sociology from the Norwegian University of Science and Technology. His research interests include the sociology of the media, the sociology of ethnicity, and the sociology of health and illness.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Tjora, Aksel; Isaksen, Joachim Vogt. (2016) Velkommen til Sosiologifestival. null

Del av bok/rapport

  • Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg. (2017) Keynesianismens renessanse? En analyse av hvordan politiske virkemidler påvirker økonomiske svingninger. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg. (2016) Migration and the Welfare State: Examining the Effect of Immigration on Attitudes towards Economic Redistribution. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
  • Isaksen, Joachim Vogt. (2012) Medikalisering i lys av mediene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.