Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er instituttleder for kjemisk prosessteknologi (IKP). Ved IKP tar vi kjemien fra laboratorieskala til storskala industriell produksjon. Vi studerer grunnleggende kjemiske reaksjoner, og hvordan vi kan påvirke hastigheten til disse, for å gjøre prosessene mer effektive. Dette betinger forståelse av kjemi og materialer på nanonivå, grenseflater mellom faste stoffer, væsker og gasser, og hvordan dette påvirker utvekslingen av varme og masse i et prosessanlegg. Med denne kunnskapen kan vi sette opp matematiske modeller og simulere ulike prosesser i stor skala, som vi kan sammenligne eksperimentelt i en omfattende utstyrspark. Vi har tatt et strategisk valg om å satse på bærekraftige løsninger for fremtiden. Dette gjør at vi nå i økende grad også jobber med hvordan vi kan bruke biologisk råstoff og biokjemi til å utvikle kjemikalier, bioenergi og nye materialer.

Når jeg ikke er instituttleder er jeg professor ved instituttet, med spesialkompetanse i industriell krystallisasjon. I krystallisasjonsgruppen studerer vi utfelling og dannelse av faste krystallinske materialer knyttet til industriell produksjon, for eksempel farmasøytiske produkter eller mineralutfellinger. Krystallenes størrelse og form er viktig for separasjonen av og egenskapene til det endelige produktet, og derfor gjør vi grunnleggende forskning på krystallvekstfenomener. Vi samarbeider med industribedrifter, men gjør også grunnforskningsprosjekter innen mineralutfelling i biologiske systemer, som for eksempel hvordan bein dannes i menneskekroppen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014