Bakgrunn og aktiviteter

Primære faglege interesser
Stort sett fonologi (optimalitetsteoretisk, autosegmental). Har særleg arbeidt med prosodi i norsk. Har også arbeidt litt med prosodi i L1-esperanto, og har rettleidd studentar som har utforska fonologien i ein del språk. Arbeider for tida med prominens på ulike måtar. Kan litt morfologi. Underviser særleg fonologisk teori, og litt allmennlingvistisk diakroni.

Snakkar
norsk, engelsk, esperanto, tysk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2020) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-1673-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2018) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-1673-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A.. (2017) Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016. Peter Lang Publishing Group. 2017. ISBN 978-3-631-72352-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2014) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1673-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2012) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0139-9.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2010) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2674-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2008) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2343-9.

Del av bok/rapport

 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2019) Høgtoneforskuving til etterleddet i samansette ord: sunnmørsk og litt om nordnorsk. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2017) A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A.. (2017) Preface. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..
 • Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind. (2015) Selective teaching of L2 pronunciation. Critical CALL. Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy..