Bakgrunn og aktiviteter

Primære faglege interesser
Stort sett fonologi (optimalitetsteoretisk, autosegmental). Har særleg arbeidt med prosodi i norsk. Har også arbeidt litt med prosodi i L1-esperanto, og har rettleidd studentar som har utforska fonologien i ein del språk. Arbeider for tida med prominens på ulike måtar. Kan litt morfologi. Underviser særleg fonologisk teori, og litt allmennlingvistisk diakroni.

Snakkar
norsk, engelsk, esperanto, tysk.