course-details-portlet

LOGO6112 - Språkvitenskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studentene på programmet har ikke nødvendigvis studert språkteori tidligere. Dette emnet gir en allmenn innføring i språkvitenskapelige begreper og analyseverktøyer innenfor f.eks. fonologi, syntaks, morfologi og semantikk. Hovedformålet vil være å gi studentene generelle hjelpemidler for å kunne forholde seg til naturlig språk og språklig variasjon på relevante områder.

Læringsutbytte

Innholdet og fokus kan variere noe med praktiske forhold, men etter å ha tatt emnet skal studentene normalt som et minstemål:

- Kunne forholde seg til grunnleggende språkvitenskapelige termer, fenomener og variasjon.

- Kjenne og kunne bruke de viktigste faglige verktøyene til å beskrive normalspråk og avvik fra dette.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering
  • Obligatorisk innlevering
  • 80% deltakelse i undervisningen

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen: For å få gå opp til eksamen må studenten ha deltatt i 80 % av undervisningen og fått godkjent to obligatoriske innleveringer.

Det er kun egen eller barns sykdom eller lignende som er gyldige fraværsgrunner.

Eksamen: hjemmeeksamen på én uke, teller 100 % av karakteren.

Spesielle vilkår:

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logopedi (MLOGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i logopedi eller eget opptak til emnet.

Logopedi (MLOGO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fonetikk
  • Lingvistikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU