Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i sosialantropologi ved Institutt for Sosialantropologi. Jeg har hovedfag (Cand. Polit.) og doktorgrad (Dr. Polit.) i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Jeg har utført langvarig feltarbeid i Zambia, hvor jeg er tilknyttet Institute of Economic and Social Research, University of Zambia. Mine arbeider fra Zambia omhandler mer overordnet sosial og kulturell endring blant fattige migranter i byene. Mer spesifikt fokuserer jeg på livsyklusritualer, slektskap, sosiale nettverk og gjensidig hjelp blant mambwetalende migranter i hovedstaden Lusaka. Jeg har også gjort anvendt forskning og prosjektevalueringer i Zambia og Botswana, med fokus på bydelsutvikling, utdanningssektoren og helsesektoren. For tiden gjør jeg også feltarbeid i Spania på industrialisering av iberisk skinkeproduksjon og bærekraftige skogsbeitesystemer. Jeg har også en langvarig interesse i visuell antropologi og etnografisk film.

For tiden underviser jeg hovedsakelig i emner om etnografisk metode og migrasjonsproblematikk, men holder også kurs i akademisk skriving på alle nivåer. Jeg er tidligere leder for instituttet og har vært redaktør for Norsk Antropologisk Tidsskrift. For tiden leder jeg forskningsgruppen Temporalities of mobility and migration.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I.. (2018) Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group. 2018. ISBN 978-1-78707-550-4.
 • Iversen, Gunnar; Simonsen, Jan Ketil. (2010) Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film. Intervention Press. 2010. ISBN 978-87-89825-93-9. Proceedings from NAFA (1).
 • Simonsen, Jan Ketil; Crawford, Peter I.. (1992) Ethnographic Film, Aesthetics and Narrative Traditions - Proceedings from NAFA II. Intervention Press. 1992. ISBN 87-89825-01-2.

Del av bok/rapport

 • Smørholm, Sesilie; Simonsen, Jan Ketil. (2021) Beyond Words: Children’s Drawings, the Socio-Spatial Environment and Experience. Perceiving Children The Visual Anthropology of Childhood.
 • Larsen, Kjersti; Simonsen, Jan Ketil; Engebrigtsen, Ada I.. (2018) Introduction. Movement and Connectivity: Configurations of Belonging.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2018) Kinship and Mobility in Urban Zambia (and Beyond). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2015) Om å jage og pleie ånder: Nyliberalisme, spirituell helbredelse og konkurrerende kunnskapstradisjoner i Zambia. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.
 • Smørholm, Sesilie; Simonsen, Jan Ketil. (2015) Children’s Drawings in Ethnographic Explorations: Analysis and Interpretations. Methodological Approaches, Geographies of Children and Young People.
 • Simonsen, Jan Ketil; Serpell, Robert. (2012) Foreword. Children’s Games and Play in Zambia.
 • Iversen, Gunnar; Simonsen, Jan Ketil. (2010) Introduction. Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2010) Ephemeral images in the Chisungu female initiation ritual. Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2010) The Revival of the Mambwe-Lungu First-Fruits Ceremony in Zambia. Reveries of Home: Nostalgia, Authenticity and the Performance of Place.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2003) Children, Communities, and Coping Strategies: Some Reflections on Fieldwork Methods. Children, AIDS, and Communal Coping Strategies: Papers presented for a research workshop at University of Fort Hare 18-22 March 2002.
 • Simonsen, Jan Ketil; Talle, Aud. (1996) Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika. Fjern og nær : sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.