Jan Ketil Simonsen

Førsteamanuensis Institutt for sosialantropologi
73596342
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7462

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Iversen, Gunnar; Simonsen, Jan Ketil. (2010) Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film. Intervention Press. 2010. ISBN 978-87-89825-93-9. Proceedings from NAFA (1).
 • Simonsen, Jan Ketil; Crawford, Peter I.. (1992) Ethnographic Film, Aesthetics and Narrative Traditions - Proceedings from NAFA II. Intervention Press. 1992. ISBN 87-89825-01-2.

Del av bok/rapport

 • Simonsen, Jan Ketil. (2015) Om å jage og pleie ånder: Nyliberalisme, spirituell helbredelse og konkurrerende kunnskapstradisjoner i Zambia. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.
 • Smørholm, Sesilie; Simonsen, Jan Ketil. (2015) Children’s Drawings in Ethnographic Explorations: Analysis and Interpretations. Methodological Approaches, Geographies of Children and Young People.
 • Simonsen, Jan Ketil; Serpell, Robert. (2012) Foreword. Children’s Games and Play in Zambia.
 • Iversen, Gunnar; Simonsen, Jan Ketil. (2010) Introduction. Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2010) Ephemeral images in the Chisungu female initiation ritual. Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2010) The Revival of the Mambwe-Lungu First-Fruits Ceremony in Zambia. Reveries of Home: Nostalgia, Authenticity and the Performance of Place.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2003) Children, Communities, and Coping Strategies: Some Reflections on Fieldwork Methods. Children, AIDS, and Communal Coping Strategies: Papers presented for a research workshop at University of Fort Hare 18-22 March 2002.
 • Simonsen, Jan Ketil; Talle, Aud. (1996) Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika. Fjern og nær : sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.

Rapport/avhandling

 • Simonsen, Jan Ketil. (2004) Fra Feltarbeider til Forfatter: Erfaringer fra skrivekurs for mastergradsstudenter på sosialantropologi. Working Papers Series, Sosialantropologisk institutt, NTNU. 2004.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2004) Å Skrive er Å Tenke (og å tolke og analysere) Studiehefte for mastergradsstudenter, Sosialantropologisk institutt, NTNU. 2004.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2003) Children, AIDS, and Communal Coping Strategies: Papers presented for a research workshop at University of Fort Hare 18-22 March 2002. 2003. ISBN 82-8048-031-5. Diakonhjemmet University College Report Series (5/2003).
 • Simonsen, Jan Ketil. (2003) Utdanningssektoren i Zambia: En forundersøkelse med fokus på høyere utdanning. 2003.
 • Simonsen, Jan Ketil; Mulenga, Chileshe L.. (2003) Review of the Christian Council of Zambia School Programme supported by Norwegian Church Aid. 2003.
 • Simonsen, Jan Ketil; Ngome, Enock. (2003) Equity in the Distribution of Resources for Reproductive Health in Botswana. 2003.
 • Simonsen, Jan Ketil. (2002) Children, AIDS, and Communal Coping Strategies: Papers presented at Research Workshop at University of Fort Hare. 2002.