course-details-portlet

SANT1022 - Etnografisk metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Hvordan observerer, beskriver, sammenligner og tolker sosialantropologer samfunn og kultur? Gjennom praktiske metodeøvelser og minifeltarbeid tilegner du deg i dette kurset grunnleggende kompetanse i sentrale antropologiske metode og forskningsetikk.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført emnet har du kunnskaper om etnografisk deskriptiv metode, komparativ metode og kvalitativ fortolkende metode. Du har grunnleggende ferdigheter i å fremskaffe og tolke et empirisk materiale. Du kan formidle erfaringer fra feltarbeid gjennom bruk av ulike medier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og feltøvelser som deltakende observasjon, intervjuer og bruk av audiovisuelt opptaksutstyr.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltøvelser og innleveringer i seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2100 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU