course-details-portlet

SANT2022 - Migrasjon, bosetning og mobilitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer E
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Mennesker har alltid vandret, og migrasjon opptrer over hele verden i mange ulike former og av mange ulike årsaker. Folk flykter fra krigshandlinger og konflikter. Noen migrerer frivillig på søken etter bedre livsvilkår for seg og sine barn. Andre igjen flytter på grunn av klimaendringer. I dette kurset lærer du om ulike former for migrasjon og mobilitet, forskjellige kategorier av migranter og om de mange årsakene til at folk flytter på seg. Du vil også lære om relasjonene mellom menneskelig migrasjon og kultur. Du vil lære om sosial og kulturell reproduksjon og endringer når folk bosetter seg på nye steder, og hvordan deres posisjon i samfunnet endrer seg over tid. Du utfordres til å tenke overordnet og komparativt på menneskelig migrasjon og på kulturelt mangfold og sameksistens.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført emnet har du grunnleggende kunnskaper om menneskelig migrasjon og mobilitet og hvordan forflytning relaterer seg til samfunn, kultur og identitet. Du kan teorier om kulturelt mangfold og sameksistens og metoder for å observere og beskrive kulturell kompleksitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og skriveverksted.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i dette emnet er innlevering av utkast til artikkelen som skrives som en gruppeoppgave. Nærmere informasjon er tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet kan vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av utkast til artikkel

Mer om vurdering

Eksamen i dette emnet består av en artikkel på 6000 ord som skrives i grupper og som teller 40 prosent av karakteren, og en 4 timers individuell skriftlig eksamen som teller 60 prosent av karakteren. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere, enten hele eksamen eller en av eksamensdelene. Skoleeksamen tilbys i både vår og høstsemester, men gruppeeksamen tilbys kun i høstsemesteret,

De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 35
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU