Jan Harry Størksen

Fagenhetsleder profesjonsutdanningene campus Tunga Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73559275
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Størksen, Jan Harry; Granbo, Randi; Kolsrud, Solvor Anna; Østerås, Håvard. (2006) Bevegelse - fysisk aktivitet - helse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251920965.
  • Størksen, Jan Harry; Granbo, Randi; Kolsrud, Solvor; Østerås, Håvard. (2006) Bevegelse - fysisk aktivitet - helse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251920965.
  • Vereijken, Beatrix; Størksen, Jan Harry; Estil, Lise Beate; Pedersen, Arve Vorland; Roeleveld, Karin. (2003) Nordisk Konferanse i Bevegelsesvitenskap, NKB 2003. 2003. ISBN 82-471-5247-9.

Del av bok/rapport

  • Størksen, Jan Harry. (2007) Aldersrelaterte endringer i bevegelseskontroll. Aldring og bevegelse : fysioterapi for eldre.
  • Størksen, Jan Harry; Vereijken, Beatrix. (2003) The effect of time constraints on prehention in older adults. N Gantchec (Ed.): From basic motor control to functional recovery III.
  • Pedersen, Arve Vorland; Størksen, Jan Harry; Garli, Per Johnny. (2003) Individual differences in the learning of motor skills. From Basic Motor Control to Functional Recovery III.