Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Størksen, Jan Harry; Granbo, Randi; Kolsrud, Solvor Anna; Østerås, Håvard. (2006) Bevegelse - fysisk aktivitet - helse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251920965.
  • Størksen, Jan Harry; Granbo, Randi; Kolsrud, Solvor; Østerås, Håvard. (2006) Bevegelse - fysisk aktivitet - helse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251920965.
  • Vereijken, Beatrix; Størksen, Jan Harry; Estil, Lise Beate; Pedersen, Arve Vorland; Roeleveld, Karin. (2003) Nordisk Konferanse i Bevegelsesvitenskap, NKB 2003. 2003. ISBN 82-471-5247-9.

Del av bok/rapport

  • Størksen, Jan Harry. (2007) Aldersrelaterte endringer i bevegelseskontroll. Aldring og bevegelse : fysioterapi for eldre.
  • Størksen, Jan Harry; Vereijken, Beatrix. (2003) The effect of time constraints on prehention in older adults. N Gantchec (Ed.): From basic motor control to functional recovery III.
  • Pedersen, Arve Vorland; Størksen, Jan Harry; Garli, Per Johnny. (2003) Individual differences in the learning of motor skills. From Basic Motor Control to Functional Recovery III.