Bakgrunn og aktiviteter

Stillinger: Studieprogramleder ved profesjonsstudiet i medisin og professor i rettsmedisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU. Overlege i patologi ved St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim.

Utdannelse: Grunnfag i samfunnsvitenskap, cand. med., spesialist i patologi og dr. med.

Tidligere abeidssteder: Utdannet ved Universitetet i Tromsø. Har arbeidet som patolog og rettspatolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge - Tromsø, Rikshospitalet og Rettsmedisinsk institutt ved UiO. Ansatt ved NTNU siden 2000.

Undervisnings- og utdanningsaktiviteter: Tidligere undervist i generell og spesiell patologi, rettspatologi og formell rettsmedisin i de fem første årene i medisinstudiet. Diverse formidling av faget patologi og rettsmedisin til andre utdanningsgrupper (som skoleklasser, videreutdanninger, Røde Kors Hjelpekorps og Luftkrigsskolen). Etterat jeg ble studieprogramleder i 2015 er undervisningen betydelig redusert. I dag har jeg mest kursing av ansatte (Teach the Teacher) i aktiviterer som PBL (problembasert læring) og TBL (teambasert læring). Se forøvrig min pedagogiske mappe. Informasjon om ulike sider ved profesjonsstudiet i medisin er tilgjengelig her. Disse Wiki-sidene ble etablert i 2017.

Foredrag: Har holdt over 100 foredrag i inn- og utland, hovedsaklig om emner innen telepatologi og rettsmedisin.  

Verv (nåværende):  1. Leder av Medisinsk museum i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap-NTNU. Siden 2011. 

Priser og nominasjoner: 1. Utdanningsprisen fra Studieseksjonen ved DMF-NTNU 2015. 2. Nominert til Årets underviser ved Det medisinske fakultet, NTNU, for året 2008. 3. Faggruppe for morfologi (ved seks av de ansatte) ble tildelt SINTEF prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2006/2007 for kurset generell patologi i medisinstudiet. Kurset ble til etter initiative fra Nordrum ved revisjon av studieplanen i 2003. 4. The Telenor Nordic Research Prize 1999 ble tildelt  "The Telepathology Group”  (Tor J. Eide, Bjørn Engum, Ivar Nordrum, Birger J. Nymo and Eivind Rinde).

Utenlandsopphold: 1. Foreleser ved Kathmandu University og Dhulikhel Hospital i Nepal februar 2009. 2. Rettspatolog. DVI-team Norway. Tsunamikatastrofen. Pukhet, Thailand. Mai 2005. 3. Visiting doctor ved Office of Chief Medical Examiner, Manhattan, The City of New York. April 2005 (5 uker). 4. Mortuary team member i Bosnia august/september 2000. Employed by ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), United Nations. 

Fritidsinteresser: Spiller barytonsaksofon i korps og saksofonkvartett.                       

Lenker:

Publikasjoner: (ved søk i PubMed bruk: Nordrum I*)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

  • Horn, Julie; Xanthoulis, Athanasios; Ness-Jensen, Eivind; Sundstrøm, Stein Harald; Fjukstad, Katrine Kveli; Haugberg, Anne; Nordrum, Ivar Skjåk; Lillebo, Børge. (2019) Scandinavia’s first longitudinal integrated clerkship program: NTNU Link. CLIC Conference (Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships). . CLIC; Vancouver. 2019-10-27 - 2019-10-30.
  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2019) NTNU Link i Nord-Trøndelag. Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin. Det nasjonale dekanmøte i medisin . UiO; Lillehammer. 2019-05-28 - 2019-05-28.

2018

  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Et medisinsk museum blir til. Medisinskhistorisk museumsnettverk . Nasjonalt medisinsk museum og Medisinsk museum StOH/NTNU; Trondheim. 2018-04-12 - 2018-04-13.
  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Legen er mer enn medisinsk ekspert. Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.
  • Ødegården, Mona; Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Medisinsk museum i Trondheim – for leg og lærd. Michael Quarterly. vol. 3.

2017

2016

2015

2014