Bakgrunn og aktiviteter

Stillinger (nåværende): Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin og professor i rettsmedisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU. Overlege i patologi ved St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim.

Utdannelse: Grunnfag i samfunnsvitenskap, cand. med., spesialist i patologi og dr. med.

Tidligere abeidssteder: Utdannet ved Universitetet i Tromsø. Har arbeidet som patolog og rettspatolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge - Tromsø, Rikshospitalet og Rettsmedisinsk institutt ved UiO.

Undervisning: Tidligere undervist i generell og spesiell patologi, rettspatologi og formell rettsmedisin i de fem første årene i medisinstudiet. Diverse formidling av faget patologi og rettsmedisin til andre utdanningsgrupper (som skoleklasser, videreutdanninger, Røde Kors Hjelpekorps og Luftkrigsskolen). Etterat jeg ble studieprogramleder er undervisningen redusert. Jeg har mest kursing av ansatte (Teach the Teacher) i aktiviterer som PBL (problembasert læring) og TBL (teambasert læring)

Foredrag: Har holdt over 100 foredrag i inn- og utland, hovedsaklig om emner innen telepatologi og rettsmedisin.  

Verv (nåværende):  1. Leder av Medisinsk museum i Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap-NTNU. Siden 2011. 

Priser og nominasjoner: 1. Utdanningsprisen fra Studieseksjonen ved DMF-NTNU 2015. 2. Nominert til Årets underviser ved Det medisinske fakultet, NTNU, for året 2008. 3. Faggruppe for morfologi (ved seks av de ansatte) ble tildelt SINTEF prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2006/2007 for kurset generell patologi i medisinstudiet. Kurset ble til etter initiative fra Nordrum ved revisjon av studieplanen i 2003. 4. The Telenor Nordic Research Prize 1999 ble tildelt  "The Telepathology Group”  (Tor J. Eide, Bjørn Engum, Ivar Nordrum, Birger J. Nymo and Eivind Rinde).

Utenlandsopphold: 1. Foreleser ved Kathmandu University og Dhulikhel Hospita l i Nepal fra 9. til 20. februar 2009. 2. Rettspatolog. DVI-team Norway. Tsunamikatastrofen. Pukhet, Thailand. Mai 2005. 3. Visiting doctor ved Office of Chief Medical Examiner, Manhattan, The City of New York. April 2005 (5 uker). 4. Mortuary team member i Bosnia august/september 2000 (2 weeks). Employed by ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), United Nations. 

Fritidsinteresser: Spiller barytonsaksofon i korps og saksofonkvartett.                       

Lenker:

Publikasjoner: (ved søk i PubMed bruk: Nordrum I*)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Horn, Julie; Xanthoulis, Athanasios; Ness-Jensen, Eivind; Sundstrøm, Stein Harald; Fjukstad, Katrine Kveli; Haugberg, Anne; Nordrum, Ivar Skjåk; Lillebo, Børge. (2019) Scandinavia’s first longitudinal integrated clerkship program: NTNU Link. CLIC Conference (Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships). . CLIC; Vancouver. 2019-10-27 - 2019-10-30.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2019) NTNU Link i Nord-Trøndelag. Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin. Det nasjonale dekanmøte i medisin . UiO; Lillehammer. 2019-05-28 - 2019-05-28.

2018

 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Legen er mer enn medisinsk ekspert. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) NTNU Link - ny studiemodell i medisin, i Nord-Trøndelag. Regional utdanningskonferanse 2018 . St. Olavs hospital, NTNU og Helse Midt- Norge; Trondheim. 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) NTNU Link - styrker rekruttering og tverrfaglig samarbeid i i helsetjenesten i regionen. Helseinnovasjonskonferansen Helsehagen . Helse Nord Trøndelag med flere; Levanger. 2018-10-24 - 2018-10-24.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Rettsmedisin i praksis: foredrag og gruppeundervisning. Temadag om døden . Luftkrigsskolen Trondheim; Trondheim. 2018-01-18 - 2018-01-18.
 • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.
 • Ødegården, Mona; Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Medisinsk museum i Trondheim – for leg og lærd. Michael Quarterly. vol. 3.

2017

2016

2015

 • Buset, Karen Johanne; Kvam, Anne Mari Selven; Nordrum, Ivar Skjåk; Strypet, Hanne; Sylvester, Morten; Ødegården, Mona; Aadahl, Petter; Selvaag, Elisabeth; Flo, Trude Helen. (2015) UNG HELSE. UNG HELSE [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk Museumsutvalg StOH og DMF-NTNU; Kunnskapssenteret. 2015-12-01.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2015) Et nytt medisinsk museum blir til. Julemøte 2015 i Stiftelsen Nasjonalt Medisink Museum . Stiftelsen Nasjonalt Medisink Museum; Oslo. 2015-11-21 - 2015-11-21.

2014

 • Bakke, Ingunn; Mattsson, Erney; Nordrum, Ivar Skjåk; Nylund, Anne; Pukstad, Brita; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Samstad, Eivind; Øien, Torbjørn. (2014) En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU (Forfatterlisten er alfabetisk). 2014.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Fra blogg til A-magasinet (i bloggen #NTNUmedicine).
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Hjerner på utstilling. Den medisinske historien i Trondheim har fått eget museum. Universitetsavisa [Avis]. 2014-01-30.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Nå får Trondheim enda et museum. Adressa [Avis]. 2014-01-27.
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Strypet, Hanne; Sylvester, Morten; Buset, Karen Johanne; Kvam, Anne Mari Selven; Aadahl, Petter. (2014) Fra kalde isfjell til varme hjerter. Medisinsk museum i Kunnskapsenteret [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Museumsutvalget St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet; Trondheim. 2014-01-30 - 2015-08-31.

2013

 • Frost, Joachim; Nordrum, Ivar Skjåk. (2013) Alle trafikkdrepte bør obduseres. Adresseavisen [Avis]. 2013-04-19.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2013) Sannhetens øyeblikk. A-MAGASINET [Avis]. 2013-11-29.

2012

2011

 • Frost, Joachim; Helland, Arne; Westin, Andreas Austgulen; Nordrum, Ivar Skjåk; Slørdal, Lars. (2011) Investigations of codeine-related deaths should include concentrations of morphine and the morphine metabolitis M3G and M6G. 2011 Joint Meeting of the Society of Forensic Toxicologists and the International Society of Forensic Toxicologists . SOFT/TIAFT; San Francisco. 2011-09-26 - 2011-09-30.
 • Frost, Joachim; Nordrum, Ivar Skjåk; Slørdal, Lars. (2011) Benzodiazepine-like hypnotics in postmortem blood: Zopiclone-and zolpiderm-related fatalities in Norway. 2011 Joint Meeting of the Society of Forensic Toxicologists and the International Society of Forensic Toxicologists . SOFT/TIAFT; San Francisco. 2011-09-26 - 2011-09-30.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2011) Ivar Skjåk Nordrum - om korps, kunst og røde sko. Medisineravisen NOCEBO [Avis]. 2011-04-21.
 • Skallerud, Bjørn Helge; Prot, Victorien Emile; Nordrum, Ivar Skjåk. (2011) Modeling active muscle contraction of mitral valve leaflets during systole: a first approach. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology. vol. 10 (1).

2010

 • Nordrum, Ivar Skjåk; Klungland, Helge; Alsberg, Bjørn Kåre. (2010) CSI:Trondheim, den virkelige rettsmedisinen <br/> Sendt på Kunnskapskanalen NRK2: 17.04.2010 og 16.10.2010. NRK2/Kunnskapskanalen [TV]. 2010-04-17.