Ivar Skjåk Nordrum

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin og professor i rettsmedisin MH fakultetsadministrasjon Fakultet for medisin og helsevitenskap
Olav Kyrres gate 9, MTFS * 3108

Bakgrunn og aktiviteter

Stillinger (nåværende): Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin og professor i rettsmedisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU. Overlege i patologi ved St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim.

Utdannelse: Grunnfag i samfunnsvitenskap, cand. med., spesialist i patologi og dr. med.

Tidligere abeidssteder: Utdannet ved Universitetet i Tromsø. Har arbeidet som patolog og rettspatolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge - Tromsø, Rikshospitalet og Rettsmedisinsk institutt ved UiO (nå Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Folkehelseinstituttet).

Undervisning: Tidligere undervist i generell og spesiell patologi, rettspatologi og formell rettsmedisin i de fem første årene i medisinstudiet. Diverse formidling av faget patologi og rettsmedisin til andre utdanningsgrupper (som skoleklasser, videreutdanninger, Røde Kors Hjelpekorps og Luftkrigsskolen). Etterat jeg ble studieprogramleder er undervisningen kraftig redusert.

Foredrag: Har holdt over 100 foredrag i inn- og utland, hovedsaklig om emner innen telepatologi og rettsmedisin.  

Verv (nåværende):  1. Leder av Medisinsk museum i Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital og DMF-NTNU. Fra 2010 - . 

Priser og nominasjoner: 1. Utdanningsprisen fra Studieseksjonen ved DMF-NTNU 2015. 2. Nominert til Årets underviser ved Det medisinske fakultet, NTNU, for året 2008. 3. Faggruppe for morfologi (ved seks av de ansatte) ble tildelt SINTEF prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2006/2007 for kurset generell patologi i medisinstudiet. Kurset ble til etter initiative fra Nordrum ved revisjon av studieplanen i 2003. 4. The Telenor Nordic Research Prize 1999 ble tildelt  "The Telepathology Group”  (Tor J. Eide, Bjørn Engum, Ivar Nordrum, Birger J. Nymo and Eivind Rinde).

Utenlandsopphold: 1. Foreleser ved Kathmandu University og Dhulikhel Hospita l i Nepal fra 9. til 20. februar 2009. 2. Rettspatolog. DVI-team Norway. Tsunamikatastrofen. Pukhet, Thailand. Mai 2005. 3. Visiting doctor ved Office of Chief Medical Examiner, Manhattan, The City of New York. April 2005 (5 uker). 4. Mortuary team member i Bosnia august/september 2000 (2 weeks). Employed by ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), United Nations. 

Fritidsinteresser: Spiller barytonsaksofon i korps og saksofonkvartett.                       

Lenker:

Publikasjoner: (ved søk i PubMed bruk: Nordrum I*)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2010) Utfylling av legeerklæring om dødsfall / melding om unaturlig død. I: Rognum O, red: Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010: 112-4. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-33497-7.
  • Nordrum, Ivar Skjåk; Slørdal, Lars. (2010) Alkoholskader. I: Rognum O, red: Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010: 344-9. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-33497-7.

Del av bok/rapport

  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2005) Transportation Injury - Motor Vehicle. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine.
  • Nordrum, Ivar Skjåk; Slørdal, Lars. (2004) Alkohol. Nordisk Lærebok Retsmedicin.

Rapport/avhandling