Bakgrunn og aktiviteter

Stillinger: Professor ved Enhet for legeutdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU. Overlege i patologi ved St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim. Leder av Medisinsk museum ved St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU. 

Utdanning: Grunnfag i samfunnsvitenskap, cand. med. og dr. med. fra Universitetet i Tromsø. Spesialist i patologi.

Arbeidserfaring: Ansatt ved NTNU siden 2000 som førsteamanuensis (patologi), professor (rettsmedisin) og studieprogramleder (2015-2022). Har arbeidet som patolog og rettspatolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge - Tromsø, Rikshospitalet og Rettsmedisinsk institutt i Oslo. 

Undervisning og formidling: Undervist i generell og spesiell patologi, rettspatologi og formell rettsmedisin. Formidling av faget patologi og rettsmedisin til andre utdanningsgrupper (skoleklasser, videreutdanninger, Røde Kors Hjelpekorps og Luftkrigsskolen). I dag mest kursing av ansatte PBL (problembasert læring) og TBL (teambasert læring). Se forøvrig min pedagogiske mappe. Har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, hovedsaklig om emner innen telepatologi og rettsmedisin, og innen utdanningsspørsmål og museumsaktiviteter.

Priser og nominasjoner: 1. Utdanningsprisen ved Det medisinske fakultet, NTNU 2015. 2. Nominert til Årets underviser ved Det medisinske fakultet, NTNU 2008. 3. Faggruppe for morfologi fikk SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU studieåret 2006/2007 for kurset "Generell patologi" i medisinstudiet. Kurset ble til etter initiativ av Nordrum. 4. The Telenor Nordic Research Prize 1999 ble tildelt  "The Telepathology Group”  (Tor J. Eide, Bjørn Engum, Ivar Nordrum, Birger J. Nymo and Eivind Rinde).

Utenlandsopphold: 1. Foreleser ved Kathmandu University og Dhulikhel Hospital i Nepal februar 2009. 2. Rettspatolog. DVI-team Norway. Tsunamikatastrofen. Pukhet, Thailand. Mai 2005. 3. Visiting doctor ved Office of Chief Medical Examiner, Manhattan, The City of New York. April 2005 (5 uker). 4. Mortuary team member i Bosnia august/september 2000. Employed by ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), United Nations.                         

Lenker:

Publikasjoner: (ved søk i PubMed bruk: Nordrum I*)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

  • Ødegården, Mona; Wold, Janne Hjelde; Nordrum, Ivar Skjåk; Buset, Karen Johanne; Aadahl, Petter; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten. (2022) ting, utstilling med gjenstander fra samlingen til Medisinsk museum. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2022-03-21.

2021

2020

2019

  • Horn, Julie; Xanthoulis, Athanasios; Ness-Jensen, Eivind; Sundstrøm, Stein Harald; Fjukstad, Katrine Kveli; Haugberg, Anne; Nordrum, Ivar Skjåk; Lillebo, Børge. (2019) Scandinavia’s first longitudinal integrated clerkship program: NTNU Link. CLIC Conference (Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships). . CLIC; Vancouver. 2019-10-27 - 2019-10-30.
  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2019) NTNU Link i Nord-Trøndelag. Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin. Det nasjonale dekanmøte i medisin . UiO; Lillehammer. 2019-05-28 - 2019-05-28.

2018

  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Et medisinsk museum blir til. Medisinskhistorisk museumsnettverk . Nasjonalt medisinsk museum og Medisinsk museum StOH/NTNU; Trondheim. 2018-04-12 - 2018-04-13.
  • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Legen er mer enn medisinsk ekspert. Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.
  • Ødegården, Mona; Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Medisinsk museum i Trondheim – for leg og lærd. Michael Quarterly. vol. 3.

2017

2016

2015

2014