Bakgrunn og aktiviteter

Stillinger (nåværende): Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin og professor i rettsmedisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU. Overlege i patologi ved St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim.

Utdannelse: Grunnfag i samfunnsvitenskap, cand. med., spesialist i patologi og dr. med.

Tidligere abeidssteder: Utdannet ved Universitetet i Tromsø. Har arbeidet som patolog og rettspatolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge - Tromsø, Rikshospitalet og Rettsmedisinsk institutt ved UiO (nå Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Folkehelseinstituttet).

Undervisning: Tidligere undervist i generell og spesiell patologi, rettspatologi og formell rettsmedisin i de fem første årene i medisinstudiet. Diverse formidling av faget patologi og rettsmedisin til andre utdanningsgrupper (som skoleklasser, videreutdanninger, Røde Kors Hjelpekorps og Luftkrigsskolen). Etterat jeg ble studieprogramleder er undervisningen kraftig redusert.

Foredrag: Har holdt over 100 foredrag i inn- og utland, hovedsaklig om emner innen telepatologi og rettsmedisin.  

Verv (nåværende):  1. Leder av Medisinsk museum i Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital og DMF-NTNU. Fra 2011 - . 

Priser og nominasjoner: 1. Utdanningsprisen fra Studieseksjonen ved DMF-NTNU 2015. 2. Nominert til Årets underviser ved Det medisinske fakultet, NTNU, for året 2008. 3. Faggruppe for morfologi (ved seks av de ansatte) ble tildelt SINTEF prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2006/2007 for kurset generell patologi i medisinstudiet. Kurset ble til etter initiative fra Nordrum ved revisjon av studieplanen i 2003. 4. The Telenor Nordic Research Prize 1999 ble tildelt  "The Telepathology Group”  (Tor J. Eide, Bjørn Engum, Ivar Nordrum, Birger J. Nymo and Eivind Rinde).

Utenlandsopphold: 1. Foreleser ved Kathmandu University og Dhulikhel Hospita l i Nepal fra 9. til 20. februar 2009. 2. Rettspatolog. DVI-team Norway. Tsunamikatastrofen. Pukhet, Thailand. Mai 2005. 3. Visiting doctor ved Office of Chief Medical Examiner, Manhattan, The City of New York. April 2005 (5 uker). 4. Mortuary team member i Bosnia august/september 2000 (2 weeks). Employed by ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), United Nations. 

Fritidsinteresser: Spiller barytonsaksofon i korps og saksofonkvartett.                       

Lenker:

Publikasjoner: (ved søk i PubMed bruk: Nordrum I*)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Et medisinsk museum blir til. Medisinskhistorisk museumsnettverk . Nasjonalt medisinsk museum og Medisinsk museum StOH/NTNU; Trondheim. 2018-04-12 - 2018-04-13.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Legen er mer enn medisinsk ekspert. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) NTNU Link - ny studiemodell i medisin, i Nord-Trøndelag. Regional utdanningskonferanse 2018 . St. Olavs hospital, NTNU og Helse Midt- Norge; Trondheim. 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.

2017

2016

2015

2014

 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Antall obduksjoner går ned. Pasientsikkerheten i fare?. "Fredagsforelesning" ved St. Olavs Hospital . St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU; Trondheim. 2014-10-24 - 2014-10-24.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Fra blogg til A-magasinet (i bloggen #NTNUmedicine).
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Hjerner på utstilling. Den medisinske historien i Trondheim har fått eget museum. Universitetsavisa [Avis]. 2014-01-30.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2014) Snora er klippet! Museet er åpnet! (i bloggen til #NTNUmedicine).
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Strypet, Hanne; Sylvester, Morten; Buset, Karen Johanne; Kvam, Anne Mari Selven; Aadahl, Petter. (2014) Fra kalde isfjell til varme hjerter. Medisinsk museum i Kunnskapsenteret [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Museumsutvalget St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet; Trondheim. 2014-01-30 - 2015-08-31.

2013

 • Frost, Joachim; Nordrum, Ivar Skjåk. (2013) Alle trafikkdrepte bør obduseres. Adresseavisen [Avis]. 2013-04-19.
 • Lillebo, Børge; Nordrum, Ivar Skjåk; Gaustad, Martin. (2013) Teambasert læring - Det medisinsk fakultet - NTNU. NTNU, Trondheim. 2013.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2013) Sannhetens øyeblikk. A-MAGASINET [Avis]. 2013-11-29.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2013) Teambasert læring – den glemte læringsformen (i bloggen #NTNUmedicine).
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2013) Team-basert læring gir variert undervisning. Under Dusken (Studentavisa i Trondheim) [Avis]. 2013-09-10.

2012

2011

2010

 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2010) Utfylling av legeerklæring om dødsfall / melding om unaturlig død. I: Rognum O, red: Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010: 112-4. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-33497-7.
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Klungland, Helge; Alsberg, Bjørn Kåre. (2010) CSI:Trondheim, den virkelige rettsmedisinen <br/> Sendt på Kunnskapskanalen NRK2: 17.04.2010 og 16.10.2010. NRK2/Kunnskapskanalen [TV]. 2010-04-17.
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Slørdal, Lars. (2010) Alkoholskader. I: Rognum O, red: Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010: 344-9. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-33497-7.

2007

2005

 • Gustafsson, Bjørn; Tømmerås, Karin; Nordrum, Ivar Skjåk; Loennechen, Jan Pål; Brunsvik, Anders; Solligård, Erik; Fossmark, Reidar; Bakke, Ingunn; Syversen, Unni; Waldum, Helge. (2005) Long-term serotonin administration induces heart valve disease in rats. Circulation. vol. 111 (12).
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2005) Transportation Injury - Motor Vehicle. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine.

2004

 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2004) Diagnostic accuracy of second opinion diagnoses based on still images. Human Pathology. vol. 35.
 • Nordrum, Ivar Skjåk. (2004) Hva var dødsårsaken?. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 124.
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Slørdal, Lars. (2004) Alkohol. Nordisk Lærebok Retsmedicin.
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Johansen, Monika Alise; Amin, A; Isaksen, V; Ludviksen, JA. (2004) Diagnostic Accuracy of second-opinion dianoses based on still images. Human Pathology. vol. 35 (1).

1998

 • Nordrum, Ivar Skjåk; Amin, A; Isaksen, V; Johansen, Monika Alise; Ludvigsen, Janne. (1998) Still image consultations via e-mail in surgical pathology. A study of diagnostic accuracy. Advances in Anatomic Pathology. vol. 2.