lf-bg-vignett-04

Læringsfestivalen vignett

Ein konferanse om læring i
høgare utdanning med både
digitale og fysiske arrangement.

 

Læringsfestivalen aktuelt

Kva er Læringsfestivalen?

Læringsfestivalen er landets største konferanse om læring i høgare utdanning med både fysiske og digitale arrangement. Målsetjingane til konferansen er å presentere erfaringar og refleksjonar og å dele kunnskapsbasert undervisningspraksis. På Læringsfestivalen kan du knytte kontaktar og etablere nettverk for vidare samarbeid.

Nye moglegheiter

Det skjer mykje nytt og spennande innan undervising og læring på universitets- og høgskulenivå. Nye former for teknologi gir nye moglegheiter, men ikkje alt gir betre kvalitet i undervising og læring. 

Det kan vere krevjande å få oversikt over kva som skjer i sektoren, og kva som er nyttig å ta med seg. På Læringsfestivalen får du høyre kva erfaringar andre har gjort og du kan sjølv vere med å diskutere og prøve nokre av nyvinningane.

Målgrupper

Målgruppene for konferansen er alle som er engasjert i høgare utdanning.

Det kan vere undervisarar, forskarar og fagmiljø, støtte- og utviklingsmiljø så vel som utdanningsleiarar. Det kan også vere studentar og andre som er interessert i utdanning, til dømes tilsette i vidaregåande opplæring eller andre delar av arbeidslivet.

​Kriterium for bidrag til Læringsfestivalen

Kvart bidrag bør oppfylle eitt eller fleire av desse punkta:

Bidraget ditt bør

  • syne ei reflektert kobling mellom utdanningsfagleg praksis og teori
  • inspirere og skape engasjement
  • ha potensial til å føre til aktivitet og samtale
  • vere basert på erfaringar eller forsking
  • peike framover

Viss du vil sende bidrag om forsking, vil vi at du venter til du har resultat å vise til.

Kalenderikon med skygge

 

 

Læringsfestivalen i Trondheim:

 

Læringsfestivalen digital:

Kalenderikon med teksten 19.–20. mai 2024

 

Social buttons

Abonner på nyhendebrevet

Nyhetsbrevikon med lenke til å abonnere på nyhetsbrevet.

 

Arrangører

Arrangør:

 

Logo med tekst: NTNU Kunnskap for ei betre verd