Bakgrunn og aktiviteter

Om meg

Jeg forsker ved Senter for biodiversitetsdynamikk (CBD). Jeg har et bredt interessefelt innenfor atferdsøkologi og evolusjonær økologi. Du kan lese mer om min forskningsgruppe her.

Jeg jobber både emiprisk og teoretisk for å svare på spørsmål om hvordan organismer tilpasser seg variable og utforutsigbare miljø. Når vi får en bedre forståelse for hvordan dyr og planter tilpasser seg variable miljø vil vi også være bedre rustet for å forutsi hvordan de vil takle et miljø i endring.

Jeg står på NTNUs ekspertlister for journalister og svarer gjerne på spørsmål fra journalister eller andre. 

Undervisning

Jeg er ansvarlig for kurset Biodiversitet og bevaringsbiologi II (BI3082). Dersom du har spørsmål om dette kurset er du velkommen til å sende meg en epost. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport