Bakgrunn og aktiviteter

 

Bakgrunn

Jeg har doktorgrad i klinisk medisin og mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi. Mitt doktorgradsprosjekt

Internalizing symptoms in adolescence: Familial aggregation and other psychosocial factors

var basert på data fra to måletidspunkter i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Nå arbeider jeg som postdoktor med prosjektet

         Hvilke faktorer reduserer angst og depresjon fra ungdom til tidlig voksenalder?

med data fra Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP) ved St. Olavs Hospital.

Fra 2008-2010 arbeidet jeg som forskningsassistent med ulike kvantitative og kvalitative forskningsprosjekter:

 • "Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP)" ved St. Olavs Hospital
 • "Mental health and school adaptation of child welfare clients" i samarbeid med Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (BUS)
 • "Barn under 1,5 år i barnehage"
 • "Adolescent social anxiety: Prevalence, comorbidity, risk and resilience"
 • "Associations between adolescents' emotional symptoms and their parents' psychiatric symptoms"

 

Interesseområder

 • Angst og depresjon
 • Forebygging av og risiko- og resiliensfaktorer for psykiske vansker
 • Seksuell trakassering og antisosial atferd
 • Årsaker til stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser

 

Temagruppe RKBU Midt-Norge

Folkehelse og kommunale tjenester

 

Undervisning

 • Emneansvarlig Mastergrad i barn og unges psykiske helse, RKBU: Barn og unges psykiske helse del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-18 år
 • Foreleser Mastergrad i barn og unges psykiske helse, RKBU: Vitenskapsteori og metode for barn og unges psykiske helse
 • Foreleser Profesjonsstudiet i medisin, semester IC: Utviklingspsykologi
 • Foreleser/gruppelærer Lege-pasient kurs: Kommunikasjon med barn og unge


Administrativ aktivitet

 • Veileder masteroppgaver i barn og unges psykiske helse og hovedoppgaver i medisin
 • Studieveiledning erfaringsbasert videre- og masterutdanning
 • Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte i Fagråd ved RKBU
 • Representant i NTNUs faglige ressursgruppe for den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4)

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Ranøyen, Ingunn. (2015) Internalizing Symptoms in Adolescence: Familial Aggregation and Other Psychosocial Factors. Dr.avhandling, NTNU. 2015. ISBN 978-82-326-0837-9.

Andre

 • Nøvik, Torunn Stene; Ranøyen, Ingunn; Gårdvik, Kari Skulstad; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø. (2016) Risk factors for bipolar disorder in young adulthood: a three-year follow-up study of a clinical sample. Nordic Child and Adolescent Research Meeting (NordCAP) . Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institute; Stockholm. 2016-09-15 - 2016-09-16.
 • Ranøyen, Ingunn. (2016) Do physical activity and self-esteem improve our mental health?. Er det verdt å investere i helsefremming? . NTNU Health, The Faculty of Medicine; Trondheim. 2016-04-28 - 2016-04-28.