Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

- Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

Studier - Forskning - Kontakt

 


AKTUELT

Nyheter og blogginnlegg fra RKBU Midt-Norge:

Følg oss:


Kontaktinformasjon

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Faks: +47 73 55 15 39

Besøksadresse:
Klostergata 46, 3. etg.  Se kart

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

 

Studier og kurs

Vi tilbyr undervisning for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i sitt arbeid. Les mer om våre:

Forskning og utvikling

Synlige små - felles innsats

"Synlige små – felles innsats" er en tverretatlig satsing for å gi kommunene god nok bistand i deres arbeid med de minste barna og deres familier. Kommunene skal kunne søke råd hos et konsultasjonsteam i sitt fylke når de er usikre på et barns utvikling og/ eller omsorg.
Informasjon