Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

- Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

Studier - Forskning - Kontakt

 

Aktuelt

Ledig stilling som professor / førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved RKBU

28.08.2014: Ledig stilling hos RKBU Midt-Norge: Les stillingsannonsen her.

Ledig stilling som professor / førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved RKBU

28.08.2014:

Ledig stilling hos RKBU Midt-Norge:

Les stillingsannonsen her.


Video: Ettåringen i barnehagen

26.08.2014

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

Video: Ettåringen i barnehagen

26.08.2014

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 


Ny fagbok om barns utvikling i barnehagen

20.08.2014

Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.)
Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis.


Her er boken om barns utvikling som er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring! I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

Ny fagbok om barns utvikling i barnehagen

20.08.2014

Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.)
Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis.


Her er boken om barns utvikling som er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring! I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet er derfor fremhevet spesielt i denne boka. Forfatterne anlegger en bred forståelse av begrepet utvikling; som en livslang prosess og med mulighet for ny vekst.

Bokens forfattere er psykologer og pedagoger. Felles for bidragene er deres fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst.

Blant viktige temaer i boken er omsorg, lek og læring; arv og miljø; tilknytning; vennskap; mestring og motivasjon; selvregulering; språk- og matematikk; kjønn; observasjon og kartlegging; barn med flerkulturell bakgrunn; omsorgssvikt; barnelitteratur; forebygging av mobbing; medvirkning og danning mm.

Boken retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0 5 år.

Vibeke Glaser er forlagsredaktør i Fagbokforlaget og har i mange år undervist som førsteamanuensis ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, profesjonalisering av barneoppdragelsen, moderne oppvekst og barns og foreldres rettigheter.

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge, NTNU og SEPU, Høgskolen i Hedmark. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid i barnehager og er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter på dette området. Tema er små barn, atferdsvansker og psykisk helse i barnehagen.

Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på barns trivsel og utvikling i barnehagen i flere år, blant annet gjennom to forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Boka kan kjøpes hos Fagbokforlaget


Blogg

Ledig stilling som professor / førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved RKBU

28.08.2014

Les mer og søk her


Kontaktinformasjon

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Faks: +47 73 55 15 39

Besøksadresse:
Klostergata 46, 3. etg.  Se kart

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

 

Studier og kurs

Vi tilbyr undervisning for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i sitt arbeid. Les mer om våre:

Synlige små - felles innsats

"Synlige små – felles innsats" er en tverretatlig satsing for å gi kommunene god nok bistand i deres arbeid med de minste barna og deres familier. Kommunene skal kunne søke råd hos et konsultasjonsteam i sitt fylke når de er usikre på et barns utvikling og/ eller omsorg.
Informasjon
 

Forskning og utvikling

Facebook

Følg oss: