Blide småjenter - RKBU logo - Kunnskap til beste for barn og unge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) er et senter under det Det medisinske fakultet ved NTNU, som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling. Tilsvarende senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest.

Ledig stilling

Fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (habilitering).

Søknadsfrist: 20.11.2016

Les mer og søk på stillingen

Kommende aktiviteter ved RKBU