Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

- Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Illustrasjon: Photos.com
KUNNSKAP TIL BESTE FOR BARN OG UNGE!
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

 

Aktuelt

Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre

27.06.2014
RKBU Midt, Nord og Vest og RBUP Øst og Sør inviterer til Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre.

PÅMELDING

Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre

27.06.2014
RKBU Midt, Nord og Vest og RBUP Øst og Sør inviterer til Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre.

PÅMELDING

Kursinnhold
Kl. 10.00 - 10.10: Velkommen og innledning til dagen.

Kl. 10.10 - 12.00: Anne Andersen: «Tillit: Fundament og prosess i
samarbeid og samhandling». Tillit er limet i vårt samfunnssystem. Det
gjør det mulig å vende seg til andre og be om hjelp, søke råd eller bli tatt
vare på. Det gjør at vi skiller de vi kan stole på fra de vi bør unngå. Når
man som familie, foreldre eller barn strever eller bare lurer, har vi egne «kart» å orientere etter for å finne ut hvor løsningen ligger, hvem som
kan hjelpe. Familiesentret skal være et slikt sted å søke mot. Bruken forutsetter tillit til dere fra brukerne og deres tillit til dem for at dere skal
tro på det dere gjør.

Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj

Kl. 13.00 - 16.00: Trond Waage: «Familiesentrene som endringsagenter». Foredraget tar for seg utfordringen det er å implementere politiske
visjoner i praksis, og vil reflektere rundt de muligheter familiesentrene har
til å endre de kommunale landskap til det beste for barn. Han vil også
belyse familiesenterarbeidet ut fra Barnekonvensjonen og barns
rettigheter.

Kl. 16.00 – 18.00: Plenumsdiskusjon og gruppearbeid knyttet til dagens
tema.

 

Foreleser(e)
Trond Waage, norsk spesialpedagog. Cand.paed.spec. fra Universitetet i Oslo. Han har forsket og publisert rundt
temaet barn og medier. Konsulent i UNICEF 1987–91, rådgiver i International Council for Distance Education
1990–92. Forskningskoordinator ved det internasjonale barneforskningsnettverket Childwatch International i
Oslo 1992–96. Barneombud 1996–2004. Siden 2005 har han vært Senior Fellow ved UNICEFs internasjonale forskningssenter, UNICEF IRC i Firenze.

Anne Andersen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Master i Helsefagvitenskap. RBUP Øst og Sør.

Kursansvarlig(e)
Studieleder Ellen Solstad Olavesen, epost: eso@r-bup.no
Studieleder Anne-Lise Knatten, epost: alk@r-bup.no

Målgruppe
Ledere og ansatte ved familiesentre og Familiens hus. Representanter fra samarbeidende instanser med ansvar for tjenester til barn og unge.

PÅMELDING


RKBU vant førstepris

Anne Mari Sund19.06.2014
RKBU Midt-Norge vant fredag 13. juni 2014 førstepris for beste poster under Attachment and attachment disorders: Development and therapy (2014 ACAMH Jack Tizard Memorial conference) i London. Konferansen ble arrangert av ACAMH (The Association for Child and Adolescent Mental Health).

RKBU vant førstepris

Anne Mari Sund19.06.2014
RKBU Midt-Norge vant fredag 13. juni 2014 førstepris for beste poster under Attachment and attachment disorders: Development and therapy (2014 ACAMH Jack Tizard Memorial conference) i London. Konferansen ble arrangert av ACAMH (The Association for Child and Adolescent Mental Health).

De som sto bak var Anne Mari Sund, Tea Agerup, Stian Lydersen og Jan Lance Wallander.

Her kan du laste ned og se vinnerposteren, Attachment, Coping and Depression in Adolescence!


Professor skeptisk til Idol Junior på TV2

11.06.2014
Vår forsker May Britt Drugli har vært en del i media i det siste i forbindelse med at TV2 skal sende «Idol Junior» til høsten. Margaret Berger og Sandra Lyng Haugen er dommere i tv-programmet der barn opp til 15 år kan melde seg på.

Professor skeptisk til Idol Junior på TV2

11.06.2014
Vår forsker May Britt Drugli har vært en del i media i det siste i forbindelse med at TV2 skal sende «Idol Junior» til høsten. Margaret Berger og Sandra Lyng Haugen er dommere i tv-programmet der barn opp til 15 år kan melde seg på.

Drugli, med flere, er skeptisk til idolfokuset på barn helt ned i 5-6 årsalderen. Her er noen av sakene der Drugli har uttalt seg eller er referert til:

- TV2 starter barne-Idol - Barnevakten.no (27.05.2014)
Hør intervju i NRK P1 – Norgesglasset (04.06.2014)
- Svært skeptisk til Idol Junior - Barnevakten.no (11.06.2014)
- Barneidol er usunt - Adressa (18.06.2014)

Følg oss også på Facebook der vi deler aktuelle saker: www.facebook.com/RKBUMidt


Blogg


Kontaktinformasjon

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Faks: +47 73 55 15 39

Besøksadresse:
Klostergata 46, 3. etg.  Se kart

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

Studier og kurs

Vi tilbyr undervisning for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i sitt arbeid. Les mer om våre:

Synlige små - felles innsats

"Synlige små – felles innsats" er en tverretatlig satsing for å gi kommunene god nok bistand i deres arbeid med de minste barna og deres familier. Kommunene skal kunne søke råd hos et konsultasjonsteam i sitt fylke når de er usikre på et barns utvikling og/ eller omsorg.
Informasjon
 

Forskning og utvikling

Facebook

Følg oss: