Blide småjenter - RKBU logo - Kunnskap til beste for barn og unge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) er et senter under det Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Senteret skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling.

Tilsvarende senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest.


Kommende aktiviteter ved RKBU

Kontakt:

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder-RKBU@medisin.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Link til vår Facebook-side Link til vår Twitter-side Link til vår Youtibe-side Link til vårt bildegalleri LInkedin