Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

- Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter under det Det medisinske fakultet ved NTNU som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling. Tilsvarende regionale senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest.


Studier |  Forskning |  KontaktKurs


BloggAktuelt

Professor skeptisk til Idol Junior på TV2

Vår forsker May Britt Drugli har vært en del i media i det siste i forbindelse med at TV2 skal sende «Idol Junior» til høsten. Margaret Berger og Sandra Lyng Haugen er dommere i tv-programmet der barn opp til 15 år kan melde seg på.

Professor skeptisk til Idol Junior på TV2

Vår forsker May Britt Drugli har vært en del i media i det siste i forbindelse med at TV2 skal sende «Idol Junior» til høsten. Margaret Berger og Sandra Lyng Haugen er dommere i tv-programmet der barn opp til 15 år kan melde seg på.

Drugli, med flere, er skeptisk til idolfokuset på barn helt ned i 5-6 årsalderen. Her er noen av sakene der Drugli har uttalt seg eller er referert til:

- TV2 starter barne-Idol - Barnevakten.no (27.05.2014)
Hør intervju i NRK P1 – Norgesglasset (04.06.2014)
- Svært skeptisk til Idol Junior - Barnevakten.no (11.06.2014)
- Barneidol er usunt - Adressa (18.06.2014)

Følg oss også på Facebook der vi deler aktuelle saker: www.facebook.com/RKBUMidt


Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre

27.06.2014
RKBU Midt, Nord og Vest og RBUP Øst og Sør inviterer til Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre.

PÅMELDING

Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre

27.06.2014
RKBU Midt, Nord og Vest og RBUP Øst og Sør inviterer til Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre.

PÅMELDING

Kursinnhold
Kl. 10.00 - 10.10: Velkommen og innledning til dagen.

Kl. 10.10 - 12.00: Anne Andersen: «Tillit: Fundament og prosess i
samarbeid og samhandling». Tillit er limet i vårt samfunnssystem. Det
gjør det mulig å vende seg til andre og be om hjelp, søke råd eller bli tatt
vare på. Det gjør at vi skiller de vi kan stole på fra de vi bør unngå. Når
man som familie, foreldre eller barn strever eller bare lurer, har vi egne «kart» å orientere etter for å finne ut hvor løsningen ligger, hvem som
kan hjelpe. Familiesentret skal være et slikt sted å søke mot. Bruken forutsetter tillit til dere fra brukerne og deres tillit til dem for at dere skal
tro på det dere gjør.

Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj

Kl. 13.00 - 16.00: Trond Waage: «Familiesentrene som endringsagenter». Foredraget tar for seg utfordringen det er å implementere politiske
visjoner i praksis, og vil reflektere rundt de muligheter familiesentrene har
til å endre de kommunale landskap til det beste for barn. Han vil også
belyse familiesenterarbeidet ut fra Barnekonvensjonen og barns
rettigheter.

Kl. 16.00 – 18.00: Plenumsdiskusjon og gruppearbeid knyttet til dagens
tema.

 

Foreleser(e)
Trond Waage, norsk spesialpedagog. Cand.paed.spec. fra Universitetet i Oslo. Han har forsket og publisert rundt
temaet barn og medier. Konsulent i UNICEF 1987–91, rådgiver i International Council for Distance Education
1990–92. Forskningskoordinator ved det internasjonale barneforskningsnettverket Childwatch International i
Oslo 1992–96. Barneombud 1996–2004. Siden 2005 har han vært Senior Fellow ved UNICEFs internasjonale forskningssenter, UNICEF IRC i Firenze.

Anne Andersen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Master i Helsefagvitenskap. RBUP Øst og Sør.

Kursansvarlig(e)
Studieleder Ellen Solstad Olavesen, epost: eso@r-bup.no
Studieleder Anne-Lise Knatten, epost: alk@r-bup.no

Målgruppe
Ledere og ansatte ved familiesentre og Familiens hus. Representanter fra samarbeidende instanser med ansvar for tjenester til barn og unge.

PÅMELDING


Video: Ettåringen i barnehagen

26.08.2014

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

Video: Ettåringen i barnehagen

26.08.2014

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

 


Ny fagbok om barns utvikling i barnehagen

20.08.2014

Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.)
Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis.


Her er boken om barns utvikling som er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring! I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

Ny fagbok om barns utvikling i barnehagen

20.08.2014

Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.)
Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis.


Her er boken om barns utvikling som er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring! I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet er derfor fremhevet spesielt i denne boka. Forfatterne anlegger en bred forståelse av begrepet utvikling; som en livslang prosess og med mulighet for ny vekst.

Bokens forfattere er psykologer og pedagoger. Felles for bidragene er deres fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst.

Blant viktige temaer i boken er omsorg, lek og læring; arv og miljø; tilknytning; vennskap; mestring og motivasjon; selvregulering; språk- og matematikk; kjønn; observasjon og kartlegging; barn med flerkulturell bakgrunn; omsorgssvikt; barnelitteratur; forebygging av mobbing; medvirkning og danning mm.

Boken retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0 5 år.

Vibeke Glaser er forlagsredaktør i Fagbokforlaget og har i mange år undervist som førsteamanuensis ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, profesjonalisering av barneoppdragelsen, moderne oppvekst og barns og foreldres rettigheter.

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge, NTNU og SEPU, Høgskolen i Hedmark. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid i barnehager og er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter på dette området. Tema er små barn, atferdsvansker og psykisk helse i barnehagen.

Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på barns trivsel og utvikling i barnehagen i flere år, blant annet gjennom to forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Boka kan kjøpes hos Fagbokforlaget


Ettåringen i barnehagen: May Britt Drugli

Ettåringen i barnehagen: May Britt Drugli Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:   ...

Ettåringen i barnehagen: May Britt Drugli

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

— 5 Elementer per side
Viser 1 - 5 av 14 resultat.

Følg oss:

Kontaktinformasjon:

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Faks: +47 73 55 15 39

Besøksadresse:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

Lenker:

Link til vår Facebook-side Link til vår Twitter-side Link til vår Youtibe-side Link til våre blogginnlegg Link til vårt bildegalleri

Ledig fast stilling som universitetslektor

Ønsker du en utfordrende stilling innen barnevern og psykisk helsearbeid for barn og unge? Vi ønsker oss fortrinnsvis en psykologspesialist, men andre med annen relevant fagbakgrunn er selvsagt velkomne til å søke.

Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser er vesentlig. Relevant kompetanse innen blant annet kartleggings- og tiltaksarbeid overfor små barn må kunne dokumenteres. 

Søk og les mer om stillingen hos Jobbnorge.

Søknadsfrist: 09.01.2015