Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

- Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Illustrasjon: Photos.com
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

 

Studier og kurs

Vi tilbyr undervisning for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i sitt arbeid. Les mer om våre:

Blogg

Aktuelt

Kronikk: Kritisk blikk på barnevernet

03.03.2014
– Det er viktig at barnevernsundersøkelser gjennomføres innen fristen, og at det ikke henlegges barnevernsundersøkelser uten barnevernstiltak dersom barnet har behov for hjelp, skriver Jim Lurie ved RKBU og Inge Kvaran ved HiST i en kronikk i Adresseavisen.

Kronikk: Kritisk blikk på barnevernet

03.03.2014
– Det er viktig at barnevernsundersøkelser gjennomføres innen fristen, og at det ikke henlegges barnevernsundersøkelser uten barnevernstiltak dersom barnet har behov for hjelp, skriver Jim Lurie ved RKBU og Inge Kvaran ved HiST i en kronikk i Adresseavisen.

Lurie og Kvaran arbeider med et forskningsprosjekt om barnevernets arbeid med barnevernsundersøkelser i 15 utvalgte barneverntjenester i Midt-Norge.

Les mer om forskningsprosjektet: Barneverntjenestens arbeid med barnevernundersøkelser
 


EUSARF-konferanse i København: “Making a difference”

13.02.2014
Den 13. EUSARF konferansen (European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents) arrangeres i København 2. – 5. September 2014. Konferansen dekker tema knyttet til utsatte barn i ulike omsorgssituasjoner; forskning, politikk og praksis.

EUSARF-konferanse i København: “Making a difference”

13.02.2014
Den 13. EUSARF konferansen (European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents) arrangeres i København 2. – 5. September 2014. Konferansen dekker tema knyttet til utsatte barn i ulike omsorgssituasjoner; forskning, politikk og praksis.

2014 konferansen vil også inkludere «A Scandinavian Track» som fokuserer spesielt på forskning og praksis i barnevernet i de nordiske landene. Her kan deltakere presentere på eget språk foran en nordisk forsamling. Øvrige presentasjoner vil bli på engelsk.

Arrangør for konferansen er SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i København. Ansatte ved RKBU har bidratt faglig i utviklingen av konferansen gjennom sin tilknytning til EUSARF.

For mer informasjon og påmelding, se:

EUSARF 2014: The 13th conference for European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents


Drømmelæreren er først og fremst snill

03.02.2014
Det hjelper ikke å være dyktig faglig dersom læreren ikke har en væremåte som fremmer elevens trivsel, samarbeidsvilje og motivasjon, skriver professor May Britt Drugli og førsteamanuensis Anne Mari Undheim i en kronikk i Dagbladet.

Drømmelæreren er først og fremst snill

03.02.2014
Det hjelper ikke å være dyktig faglig dersom læreren ikke har en væremåte som fremmer elevens trivsel, samarbeidsvilje og motivasjon, skriver professor May Britt Drugli og førsteamanuensis Anne Mari Undheim i en kronikk i Dagbladet.

 

 Kontaktinformasjon

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Faks: +47 73 55 15 39

Besøksadresse:
Klostergata 46, 3. etg.  Se kart

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

   
 

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse:

Forskning og utvikling