Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

– Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter under det Det medisinske fakultet ved NTNU som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling. Tilsvarende regionale senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest.


Studier |  Forskning |  KontaktKurs | Aktuelt


 

Kontaktinformasjon:

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveiledere: studieveileder-RKBU@medisin.ntnu.no

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

Ansattliste

Bilder av ansatte

Lenker:

Link til vår Facebook-side Link til vår Twitter-side Link til vår Youtibe-side Link til våre blogginnlegg Link til vårt bildegalleri