Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i tysk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, og tok doktorgraden i tysk språkvitenskap ved samme institusjon i 2005. Jeg forsker på moderne tysk syntaks og semantikk, hovedsakelig basert på tyske data, men også gjerne i sammenligning med andre språk, som norsk og engelsk, og i et tilegnelsesperspektiv.

Jeg underviser i alle språklige emner som inngår i bachelor- og masterstudiet i tysk, og veileder gjerne oppgaver innenfor moderne tysk grammatikk (syntaks, morfologi, semantikk) og språktilegnelse, men også oppgaver med en didaktisk orientering, f.eks. knyttet til innlæring av tysk som fremmedspråk. Videre veileder jeg oppgaver knyttet til oversettelsesproblematikk mellom tysk og norsk. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere et mulig tema for en masteroppgave!

Forskningsinteresser

 • grammatikk og grammatikkteori
 • moderne tysk syntaks (inkl. komparativ og kontrastiv syntaks med hovedfokus på tysk og norsk)
 • grensesnittet syntaks-semantikk
 • predikasjon og ulike typer småsetninger
 • kontrollteori
 • adjunkt-/adverbialproblematikk
 • andre-/tredjespråkstilegnelse

Utvalgte forskningsprojekter

 • als-predikativer i tysk
 • adverbiale infinitiver i tysk
 • absolutte konstruksjoner i tysk
 • adjunktkontroll
 • medlem av forskergruppen AcqVA

Verv

 • medlem av Nasjonalt fagorgan for tysk, 2010-
 • leder av Nasjonalt fagorgan for tysk, 2016-2019
 • medlem av DKNVS Akademi humanistisk klasse i gruppen for språkvitenskap, 2019-
 • medlem av Internationaler Wissenschaftlicher Rat ved Institut für deutsche Sprache (IDS) i Mannheim, 2019-

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Flaate, Inghild. (2007) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse. Stauffenburg Verlag. 2007. ISBN 978-3-86057-462-1.

Rapport/avhandling

 • Flaate, Inghild. (2005) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse. 2005. ISBN 8247171589.

Andre

 • Høyem, Inghild Flaate; Fischer, Silke. (2019) "Event Control". "Cross-linguistic variation in control phenomena" . Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS); Universitetet i Bremen. 2019-03-06 - 2019-03-08.
 • Høyem, Inghild Flaate; Fischer, Silke. (2019) "Event Control". Research seminar / Forschungskolloquium . Institut für Linguistik Universität Stuttgart; Stuttgart. 2019-02-05 - 2019-02-05.
 • Eide, Kristin Melum; Høyem, Inghild Flaate. (2017) German vs. Norwegian adjunct small clauses headed by als/som. Comparative Germanic Syntax Workshop . NTNU; Trondheim. 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Høyem, Inghild Flaate; Fischer, Silke. (2017) Adjunct control. Comparative Germanic Syntax Workshop . NTNU; Trondheim. 2017-09-13 - 2017-09-15.