Inghild Flaate Høyem

Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet
73590961 93606735
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 4 * 4401b

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i tysk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, og tok doktorgraden i tysk språkvitenskap ved samme institusjon i 2005. Jeg forsker på moderne tysk syntaks og semantikk, hovedsaklig basert på tyske data, men også gjerne i sammenligning med norsk.

Jeg underviser i alle språklige emner som inngår i bachelor- og masterstudiet i tysk, og veileder gjerne oppgaver innenfor moderne tysk grammatikk (syntaks, morfologi, semantikk), men også oppgaver med en didaktisk orientering, f.eks. knyttet til innlæring av tysk som fremmedspråk. Videre veileder jeg oppgaver knyttet til oversettelsesproblematikk mellom tysk og norsk. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere et mulig tema for en masteroppgave!

Forskningsinteresser

 • grammatikk og grammatikkteori
 • moderne tysk syntaks (inkl. komparativ og kontrastiv syntaks med hovedfokus på tysk og norsk)
 • grensesnittet syntaks-semantikk
 • predikasjon og ulike typer småsetninger
 • kontrollteori
 • adjunkt-/adverbialproblematikk

Utvalgte forskningsprojekter

 • als-predikativer i tysk
 • adverbiale infinitiver i tysk
 • absolutte konstruksjoner i tysk
 • adjunktkontroll

Verv

 • medlem av Nasjonalt fagråd for tysk, 2000-
 • leder av Nasjonalt fagråd for tysk, 2016-

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Flaate, Inghild. (2007) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse. Stauffenburg Verlag. 2007. ISBN 978-3-86057-462-1.

Del av bok/rapport

 • Flaate, Inghild. (2008) (Nicht-)obligatorische Kontrolle, mehrfaches Agree und morphologischer Kasus in deutschen als-Prädikativen. Beiträge zu Sprache und Sprachen 6.
 • Flaate, Inghild. (2004) Deutsche und norwegische als-Prädikative aus kontrastiver Sicht. Zu ihrer Distribution und Interpretation. Beiträge zu Sprache und Sprachen 4. Vorträge der Bochumer Linguistik-Tage.

Rapport/avhandling

 • Flaate, Inghild. (2005) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse. 2005. ISBN 8247171589.
 • Flaate, Inghild. (1998) Einige "als"-Prädikative im Deutschen. 1998.

Andre

 • Eide, Kristin Melum; Høyem, Inghild Flaate. (2017) German vs. Norwegian adjunct small clauses headed by als/som. Comparative Germanic Syntax Workshop . NTNU; Trondheim. 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Høyem, Inghild Flaate; Fischer, Silke. (2017) Adjunct control. Comparative Germanic Syntax Workshop . NTNU; Trondheim. 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Høyem, Inghild Flaate. (2016) "Adjunct Infinitives in German Headed by (an)statt, ohne and um". Control Workshop 2016 . Forskergruppe ved Humboldt Uni og Stuttgart Uni.; Humboldt Universität zu Berlin. 2016-10-14 - 2016-10-15.
 • Høyem, Inghild Flaate. (2016) "Adjunktkontrolle in adverbialen Infinitiven des Deutschen". Generative Grammatik des Südens 2016 . Institut für Linguistik, Universität Leipzig; Leipzig. 2016-10-20 - 2016-10-22.
 • Høyem, Inghild Flaate; Brodahl, Kristin Klubbo. (2016) "Adverbiale Partizipialkonstruktionen im Deutschen". 24. internationale GeSuS-Fachtagung . Masaryk-Universität; Brno. 2016-06-22 - 2016-06-24.
 • Høyem, Inghild Flaate; Eide, Kristin Melum; Takamine, Kaori. (2011) Adverbielle småsetninger i norsk, tysk og japansk. Møte Om Norsk Språk (MONS 14) . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.