DIGIT: Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

DIGIT: Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning

Forskningsgruppen DIGIT forsker på digitale teknologier på utdanningsområdet i universitets- og høyskolesektoren (UH). Vi utvikler nye digitale praksiser og forsker hovedsakelig på endring av undervisnings, arbeids- og læreprosesser ved bruk av nye teknologier og digitale tjenester. Formålet med forskningen er å bidra til styrking av utdanningskvaliteten i høyere utdanning.


Logo Drive pngDriveX - et nettkurs i å lage nettkurs

Forskergruppen har utviklet nettkurset DriveX, som er et nettkurs i å lage nettkurs. Innholdet i kurset er tilpasset undervisere som vil dele sine kurs eksternt.

Kurset er gratis og åpent for alle. 


I vår forskning fokuserer vi spesielt på tre hovedområder:

 1. Forskning som omhandler MOOC, kurs og emner på nett og spesielt hvordan vi kan bidra til fleksibilitet skalerbarhet, transparens og kvalitet i disse kursene i høyere utdanning i et livslangt perspektiv.
 2. Pilotering og betatesting av digitale tjenester og plattformer for å informere beslutningstakere som skal anskaffe teknologisk infrastruktur og sluttbrukere av disse digitale teknologiene.
 3. Forskning som fokuserer på hvordan vi bruker digitale teknologier i undervisning og læring og hvordan det bidrar til utvikling av underviseres profesjonsfaglige digitale kompetanse.

DIGITs forskning har som mål å ha en transformativ og positiv innvirkning på ledere og underviseres valg og handlinger på utdanningsområdet, slik at studentene skal kunne ta ut sitt læringspotensial, samtidig som vi bidrar til en utdanning som er rettet mot arbeidslivets behov og samfunnets utvikling. 

Forskningsgruppen er organisert i et nettverk på tvers av institutt og fakultet, og arbeider i ad-hoc team med utstrakt bruk av sky-baserte tjenester for å løse ulike problemstillinger. 

Bakgrunn og medlemskap i forskningsgruppen

Forskningsgruppen har sitt utspring i prosjektet Smart Læring (2013-2016) i NTNU Toppundervising og programmet NTNU Drive (2016-2021), som er underlagt prorektor for utdanning ved NTNU.

Vitenskapelige ansatte som ønsker å bidra til forskning på digitalisering av utdanningsområdet i UH-sektoren, er hjertelig velkommen til å delta i vårt nettverk. Forskningsgruppen kan også legge til rette for forskning på masternivå innen forskningsgruppens tema.

Forskningsgruppen har aktiviteter innen følgende tema:

 • Utprøving av helt nye læringsteknologier og forskning på disse
 • Beta-testing av digitale tjenester og plattformer

MOOC – nettundervisning 

 • Utvikling av et nytt undervisningsfelt som bygger på nettundervisning
 • Produksjon av MOOC, emner og kurs på nett
 • Undervisere og studenters opplevelse av nettbasert undervisning og læring
 • Datadrevet forbedring, fornying og forandring av egen undervisning

Intern kompetanseutvikling – teknologisk-pedagogisk og organisatorisk

 • Didaktisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester i ulike formater
 • Utvikling av digitale endrings- og produksjonsprosesser
 • Teknologidrevet endring av undervisning og læring
 • Datadrevet forbedring, fornying og forandring av egen undervisning
 • Digital vurdering for å fremme studentenes læring
 • Intern digital kompetanseutvikling ved NTNU

Vår forskning er basert på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Du får tilgang til vår forskning ved å gå til ansatte-sidene ved NTNU.

For mer informasjon om aktiviteter i forskergruppen, gå til NTNU Drive, og  vår Open EdX- plattform, FutureLearn-plattformen. Gå til ansattprofilen for forskningsresultater.

Våre samarbeidspartnere

Forskningsgruppen samarbeider med en rekke institusjonene/forskerne:

 •  OsloMet, Gyldendal forlag 
 • Research and Educational Network, Innovasjon Norge 
 • Unit - Utdanningsdepartementets tjenesteorgan
 • Læringssenteret, IT-avdelingen ved NTNU, Multimediesenteret 
 • SEED og PULS, Seksjon for universitetspedagogikk (IPL)
 • Læringsfestivalen, Webinarfestivalen - programkomitéen

Publikasjoner

Nedenfor viser vi til et utvalg fagfellevurderte publikasjoner i NTNU Drive (2016-2021), et program for digitalisering av utdanningsområdet ved NTNU. Forskergruppen er formelt lokalisert ved Institutt for lærerutdanning. 

Artiklene er skrevet med utgangspunkt i data som er samlet inn i forbindelse med innovative aktiviteter i Drive og nye teoretiske og pedagogiske perspektiver på digitalisering av utdanningsområdet.

Langseth, I. D., Jacobsen, D. Y., & Haugsbakken, H. (2023). Institutional Entrepreneurship in Loosely Coupled Systems: The Subject Position of MOOC Entrepreneurs and Their Interpretive Struggles in a Norwegian Context. Technology, Knowledge and Learning, 1-38.

Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve; Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik. 
The Role of Support Units in Digital Transformation: How Institutional Entrepreneurs Build Capacity for Online Learning in Higher Education. Technology, Knowledge and Learning 2022. NTNU HIOF

Sandberg, M. H. (2023). Fra skuespill til dataspill: En studie av meningspotensialet i Peer Gyntspillet.

Hagelia, M. (2023). Fra gamer til kodeekspert–om å bane sin egen vei i livet for å komme seg dit en må være.

Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve; Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik. 
MOOCs for Flexible and Lifelong Learning in Higher Education. I: EMOOCs 2021. : Universitätsverlag Potsdam 2021 ISBN 978-3-86956-512-5. s. 63-78

Langseth, Inger Dagrun; Lysne, Dag Atle; Nykvist, Shaun S.; Haugsbakken, Halvdan. 
MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education. CEUR Workshop Proceedings 2019 ;Volum 2356. s. 157-162

Herbert, A., Nykvist, S., Do, Linh Thi, & Nguyen, Mai Huong (2022). Shifting Identities and Changing Mindsets: Supporting students’ continued engagement in learning at Vietnamese universities. In H. Burgsteiner & G. Krammer (Eds.), Impacts of COVID-19 Pandemic’s Distance Learning on Students and Teachers in Schools and in Higher Education – International Perspectives. [In Press - release date 2nd half 2022]

Nykvist, S., Mukherjee, M., & Blundell, C. (2022). Innovative approaches used to prepare pre-service teachers to activate learning with Digital Technologies. In T. Bourke, D. Henderson, R. Spooner-Lane, & S. White (Eds.), Reconstructing the work of teacher educators: Speaking back to Policy through Agentic Approaches. Springer [In Press – release date 06/08/2022].

Blundell, C., Mukherjee, M., & Nykvist, S. (2022). Looking beyond SAMR to a new model for educational innovation with digital technologies [Manuscript Accepted – Computers & Education].

Blundell, C., Mukherjee, M., & Nykvist, S. (2022). Exploring Contradictions in Pre-Service Teachers’ Feedback About Inquiry-Based Collaborative Learning [Manuscript under final revision – Australasian Journal of Educational Technology].

De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle. «Hører du meg?»: Når studentene tar styringen og musikk og teknologi forenes.. Læringsfestivalen NTNU 2021; 2021-05-10 - 2021-05-11

De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. Likeverdig og fleksibel flercampus-undervisning. Stemmer fra SALTO og SALTOMORTALE.. Webinarfestivalen 2021; 2021-11-24 - 2021-11-24

Lysne, Dag Atle. Felles master i musikk, kommunikasjon og teknologi mellom UiO og NTNU. Læringsfestivalen 2021; 2021-05-10 - 2021-05-11, NTNU

Nykvist, Shaun S.; de Caro-Barek, Veruska; Støckert, Robin; Lysne, Dag Atle. 
Key Factors Needed for Developing a Higher Education Cross-Campus Learning Environment in a Nordic Context. Frontiers in Education 2021 ;Volum 6. s. 1-10, NTNU

de Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. Multi-campus learning arenas for student active learning in higher education: a somersault into the future. 16th International Technology, Education and Development Conference.; 2022-03-07 - 2022-03-08

de Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. Multi-campus learning arenas for student active learning in higher education: a somersault into the future. INTED Proceedings 2022 s. 2927-2935

Aalberg, T., & Lorås, M. (2018). Active learning and student peer assessment in a web development course. NIKT: Proceedings Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.

Blundell, C. N., Lee, K.-T., & Nykvist, S. S. (2020). Moving beyond enhancing pedagogies with digital technologies: Frames of reference, habits of mind and transformative learning. Journal of research on technology in education. doi:10.1080/15391523.2020.1726235

Blundell, C. N., Lee, K.-T., & Nykvist, S. S. (2019). Using Dual Systems theory to conceptualise challenges to routine when transforming pedagogy with digital technologies. Teachers and Teaching: Theory and Practice, (In Press). doi:10.1080/13540602.2019.1652161

De Caro-Barek, V. (2018) Innovation in language teaching and learning: How to make a language MOOC genuinely innovative. In L. I. McLoughlin, A. Villarini (Ed.), E-Learning, MOOCs and Foreign Languages: Research, Studies and Experiences. (39-50). UniorPress.

De Caro-Barek, V. (2019) Innovation in Language Teaching and Learning: What Do We Need to Make a Massive Open Online Course (MooC) for Language Learning Genuinely Innovative?. IFIP Advances in Information and Communication Technology. vol. 524.

De Caro-Barek, V. (2019) Reshaping teachers' professional identity for the digital era: Teachers' role and responsibilities in MOOCs. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 108-113. http://ceur-ws.org/Vol-2356/experience_short5.pdf

De Caro-Barek, V & Barek, K. (2019) WebRTC in Open EdX: Making live Communication and Collaboration in Language MOOCs real. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 114-120.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. Blockchain as Loose Organizations. Beta, 34(02), 129-160.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2020). Drive-X: A Collaborative Model For Making MOOCs. EduLearn20 Proceedings, 369–380.

Haugsbakken, H & Nykvist, S. & Lysne, D. A. (2019) The Need to Focus on Digital Pedagogy for Online Learning. European Journal of Education (EJED). vol. 2 (3).

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2019) Designing an Educational Action Task Force for MOOCs and Online Course Production. IFIP Advances in Information and Communication Technology. vol. 524. 10.1007/978-3-030-23513-0_12

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2019) Pedagogical Strategies for Creating an Online Community. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 140-145.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2019) The Blockchain Challenge for Higher Education Institutions. European Journal of Education (EJED). vol. 2 (3).

Haugsbakken, H., & Jacobsen, D. Y., & Langseth, I. D. (2018) Digital professional development: towards a collaborative learning approach for taking higher education into the digitalized age. Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 13 (1). 10.18261/issn.1891- 943X

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2017) Organizational Areas for Improvement When Realizing MOOCs At Universities. CEUR Workshop Proceedings. vol. 1841, 112-117.

Haugsbakken, H., & Langseth, I.D. (2017) Introducing blended learning MOOC – A study of one bMOOC in Norwegian teacher education. IFIP Advances in Information and Communication Technology. vol. 493, 59-71

Haugsbakken, H., & Langseth, I.D. (2014) YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. vol. 6 (2), 132-151.

Hjelsvold, R., Nykvist, S. S., Lorås, M., Bahmani, A., & Krokan, A. (2020, November 24-25). The COVID-19 Lockdown and Pedagogical Change in CS Education. NIKT: Proceedings Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.

Hustad, J. L., & Schille, A., & Wattengård, E. (2019) Escaping the talking head: Experiences with three different styles of MOOC video. Proceedings of the the 6th European Conference on Massive Open Online Courses. vol 2356, 151-156.

Jacobsen, D. Y. (2017) Dropping out or dropping in? A connectivist approach to understanding participants’ strategies in an e-learning MOOC pilot. Tech Know Learn 24, 1–21 (2019).

Langseth, I.D., & Lysne, D. A., & Nykvist, S., & Haugsbakken, H. (2019) MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 157-162

Langseth, I. D., & Sedal, H. (2019) Smart Phones in Schools: In What Ways can Coaching Empower Students to Make Valid Judgement on When and How to Use their Smart Phones? Human IT. vol. 14 (3), 48-82.

Langseth, I.D., & Jacobsen, D. Y., & Haugsbakken, H. (2018) Digital professional development: towards a collaborative learning approach for taking higher education into the digitalized age. Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 13 (1), 24-39.

Lorås, M., Hjelsvold, R., Nykvist, S. S., Bahmani, A., & Krokan, A. (2020, November 24-25). The Hidden Benefits of the Campus - What the Covid-19 Pandemic Can Teach Us About the Computing Study Environment. NIKT: Proceedings Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.

Nykvist, S., Blundell, C., & Mukherjee, M. (2019). Digital Learning. In K. Main & D. Pendergast (Eds.), Teaching primary years: Rethinking curriculum, pedagogy and assessment (pp. 400-421). Australia: Allen and Unwin.

Nykvist, S. S., De Caro-Barek, V., Støckert, R. & Lysne, D. A. (2021). Key Factors Needed for Developing a Higher Education Cross-Campus Learning Environment in a Nordic Context. Frontiers in Education, 6.

Zanjani, N., Edwards, S. L., Nykvist, S., & Geva, S. (2017). The Important Elements of LMS Design That Affect User Engagement with E-Learning Tools within LMSs in the Higher Education Sector. Australasian Journal of Educational Technology, 33(1), 19-31. doi:10.14742/ajet.2938

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe