DIGIT: Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

DIGIT: Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning

Forskningsgruppen DIGIT forsker på digitale teknologier på utdanningsområdet i universitets- og høyskolesektoren (UH). Vi utvikler nye digitale praksiser og forsker hovedsakelig på endring av undervisnings, arbeids- og læreprosesser ved bruk av nye teknologier og digitale tjenester. Formålet med forskningen er å bidra til styrking av utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

I vår forskning fokuserer vi spesielt på tre hovedområder:

 1. Forskning som omhandler MOOC, kurs og emner på nett og spesielt hvordan vi kan bidra til fleksibilitet skalerbarhet, transparens og kvalitet i disse kursene i høyere utdanning i et livslangt perspektiv.
 2. Pilotering og betatesting av digitale tjenester og plattformer for å informere beslutningstakere som skal anskaffe teknologisk infrastruktur og sluttbrukere av disse digitale teknologiene.
 3. Forskning som fokuserer på hvordan vi bruker digitale teknologier i undervisning og læring og hvordan det bidrar til utvikling av underviseres profesjonsfaglige digitale kompetanse.

DIGITs forskning har som mål å ha en transformativ og positiv innvirkning på ledere og underviseres valg og handlinger på utdanningsområdet, slik at studentene skal kunne ta ut sitt læringspotensial, samtidig som vi bidrar til en utdanning som er rettet mot arbeidslivets behov og samfunnets utvikling. 

Forskningsgruppen er organisert i et nettverk på tvers av institutt og fakultet, og arbeider i ad-hoc team med utstrakt bruk av sky-baserte tjenester for å løse ulike problemstillinger. 

Bakgrunn og medlemskap i forskningsgruppen

Forskningsgruppen har sitt utspring i prosjektet Smart Læring (2013-2016) i NTNU Toppundervising og programmet NTNU Drive (2016-2021), som er underlagt prorektor for utdanning ved NTNU.

Vitenskapelige ansatte som ønsker å bidra til forskning på digitalisering av utdanningsområdet i UH-sektoren, er hjertelig velkommen til å delta i vårt nettverk. Forskningsgruppen kan også legge til rette for forskning på masternivå innen forskningsgruppens tema.

Forskningsgruppen har aktiviteter innen følgende tema:

 • Utprøving av helt nye læringsteknologier og forskning på disse
 • Beta-testing av digitale tjenester og plattformer

MOOC – nettundervisning 

 • Utvikling av et nytt undervisningsfelt som bygger på nettundervisning
 • Produksjon av MOOC, emner og kurs på nett
 • Undervisere og studenters opplevelse av nettbasert undervisning og læring
 • Datadrevet forbedring, fornying og forandring av egen undervisning

Intern kompetanseutvikling – teknologisk-pedagogisk og organisatorisk

 • Didaktisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester i ulike formater
 • Utvikling av digitale endrings- og produksjonsprosesser
 • Teknologidrevet endring av undervisning og læring
 • Datadrevet forbedring, fornying og forandring av egen undervisning
 • Digital vurdering for å fremme studentenes læring
 • Intern digital kompetanseutvikling ved NTNU

Vår forskning er basert på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Du får tilgang til vår forskning ved å gå til ansatte-sidene ved NTNU.

For mer informasjon om aktiviteter i forskergruppen, gå til NTNU Drive, og  vår Open EdX- plattform, FutureLearn-plattformen. Gå til ansattprofilen for forskningsresultater.

Våre samarbeidspartnere

Forskningsgruppen samarbeider med en rekke institusjonene/forskerne:

 •  OsloMet, Gyldendal forlag 
 • Research and Educational Network, Innovasjon Norge 
 • Unit - Utdanningsdepartementets tjenesteorgan
 • Læringssenteret, IT-avdelingen ved NTNU, Multimediesenteret 
 • SEED og PULS, Seksjon for universitetspedagogikk (IPL)
 • Læringsfestivalen, Webinarfestivalen - programkomitéen

Publikasjoner

Nedenfor viser vi til et utvalg fagfellevurderte publikasjoner i NTNU Drive (2016-2021), et program for digitalisering av utdanningsområdet ved NTNU. Forskergruppen er formelt lokalisert ved Institutt for lærerutdanning. 

Artiklene er skrevet med utgangspunkt i data som er samlet inn i forbindelse med innovative aktiviteter i Drive og nye teoretiske og pedagogiske perspektiver på digitalisering av utdanningsområdet.

Aalberg, T., & Lorås, M. (2018). Active learning and student peer assessment in a web development course. NIKT: Proceedings Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.

Blundell, C. N., Lee, K.-T., & Nykvist, S. S. (2020). Moving beyond enhancing pedagogies with digital technologies: Frames of reference, habits of mind and transformative learning. Journal of research on technology in education. doi:10.1080/15391523.2020.1726235

Blundell, C. N., Lee, K.-T., & Nykvist, S. S. (2019). Using Dual Systems theory to conceptualise challenges to routine when transforming pedagogy with digital technologies. Teachers and Teaching: Theory and Practice, (In Press). doi:10.1080/13540602.2019.1652161

De Caro-Barek, V. (2018) Innovation in language teaching and learning: How to make a language MOOC genuinely innovative. In L. I. McLoughlin, A. Villarini (Ed.), E-Learning, MOOCs and Foreign Languages: Research, Studies and Experiences. (39-50). UniorPress.

De Caro-Barek, V. (2019) Innovation in Language Teaching and Learning: What Do We Need to Make a Massive Open Online Course (MooC) for Language Learning Genuinely Innovative?. IFIP Advances in Information and Communication Technology. vol. 524.

De Caro-Barek, V. (2019) Reshaping teachers' professional identity for the digital era: Teachers' role and responsibilities in MOOCs. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 108-113. http://ceur-ws.org/Vol-2356/experience_short5.pdf

De Caro-Barek, V & Barek, K. (2019) WebRTC in Open EdX: Making live Communication and Collaboration in Language MOOCs real. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 114-120.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. Blockchain as Loose Organizations. Beta, 34(02), 129-160.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2020). Drive-X: A Collaborative Model For Making MOOCs. EduLearn20 Proceedings, 369–380.

Haugsbakken, H & Nykvist, S. & Lysne, D. A. (2019) The Need to Focus on Digital Pedagogy for Online Learning. European Journal of Education (EJED). vol. 2 (3).

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2019) Designing an Educational Action Task Force for MOOCs and Online Course Production. IFIP Advances in Information and Communication Technology. vol. 524. 10.1007/978-3-030-23513-0_12

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2019) Pedagogical Strategies for Creating an Online Community. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 140-145.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2019) The Blockchain Challenge for Higher Education Institutions. European Journal of Education (EJED). vol. 2 (3).

Haugsbakken, H., & Jacobsen, D. Y., & Langseth, I. D. (2018) Digital professional development: towards a collaborative learning approach for taking higher education into the digitalized age. Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 13 (1). 10.18261/issn.1891- 943X

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2017) Organizational Areas for Improvement When Realizing MOOCs At Universities. CEUR Workshop Proceedings. vol. 1841, 112-117.

Haugsbakken, H., & Langseth, I.D. (2017) Introducing blended learning MOOC – A study of one bMOOC in Norwegian teacher education. IFIP Advances in Information and Communication Technology. vol. 493, 59-71

Haugsbakken, H., & Langseth, I.D. (2014) YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. vol. 6 (2), 132-151.

Hjelsvold, R., Nykvist, S. S., Lorås, M., Bahmani, A., & Krokan, A. (2020, November 24-25). The COVID-19 Lockdown and Pedagogical Change in CS Education. NIKT: Proceedings Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.

Hustad, J. L., & Schille, A., & Wattengård, E. (2019) Escaping the talking head: Experiences with three different styles of MOOC video. Proceedings of the the 6th European Conference on Massive Open Online Courses. vol 2356, 151-156.

Jacobsen, D. Y. (2017) Dropping out or dropping in? A connectivist approach to understanding participants’ strategies in an e-learning MOOC pilot. Tech Know Learn 24, 1–21 (2019).

Langseth, I.D., & Lysne, D. A., & Nykvist, S., & Haugsbakken, H. (2019) MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education. CEUR Workshop Proceedings. vol. 2356, 157-162

Langseth, I. D., & Sedal, H. (2019) Smart Phones in Schools: In What Ways can Coaching Empower Students to Make Valid Judgement on When and How to Use their Smart Phones? Human IT. vol. 14 (3), 48-82.

Langseth, I.D., & Jacobsen, D. Y., & Haugsbakken, H. (2018) Digital professional development: towards a collaborative learning approach for taking higher education into the digitalized age. Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 13 (1), 24-39.

Lorås, M., Hjelsvold, R., Nykvist, S. S., Bahmani, A., & Krokan, A. (2020, November 24-25). The Hidden Benefits of the Campus - What the Covid-19 Pandemic Can Teach Us About the Computing Study Environment. NIKT: Proceedings Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.

Nykvist, S., Blundell, C., & Mukherjee, M. (2019). Digital Learning. In K. Main & D. Pendergast (Eds.), Teaching primary years: Rethinking curriculum, pedagogy and assessment (pp. 400-421). Australia: Allen and Unwin.

Zanjani, N., Edwards, S. L., Nykvist, S., & Geva, S. (2017). The Important Elements of LMS Design That Affect User Engagement with E-Learning Tools within LMSs in the Higher Education Sector. Australasian Journal of Educational Technology, 33(1), 19-31. doi:10.14742/ajet.2938

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe