Hilde Våbenø Markussen

Philosophiae doctor (ph.d.) i medisin og helsevitenskap

hilde.v.markussen@ntnu.no
+4799640060 VIP rommet Klostergata 46 Øya, Trondheim