Bakgrunn og aktiviteter

PhD stipendiat/PhD Candidate - Institutt for psykisk helse, fakultet for medisin og helsefag, NTNU.

Samfunnsplanlegger

 • Cand.mag.grad fra UIO med Mellomfag innen temaområdet Sosialpolitikk, avvikssosiologi og medisinsk sosiologi. Mellomfagsoppgave om avvik i kontekst "Narkotikamisbruk, med spesiell vekt på rollen som narkoman".
 • "Kandidat fra Høgere studium i samfunnsplanlegging" (tilsvarer dagens MA) fra HIL. Hovedoppgave: "Kulturvern og sosialpedagogikk i blanding - et prosjekt i utvikling. En case-studie av Stiftinga Hardangerjakt, Hardanger Fartøyvernsenter".
 • Tilleggsutdanning innenfor prosessveiledning og prosjektledelse i helsesektoren, i regi av Helse Midt-Norge RHF.
 • Erfaring: over 25 års erfaring fra utviklingsarbeid i offentlig sektor, bl.a. som rådgiver, prosessveileder og prosjektleder i St.Olavs Hospital - Divisjon psykisk helsevern. Erfaring fra barnevern og kultursektor, men mest som leder av prosjekter på tvers av alle sektorer. Også erfaring fra direkte arbeidsprosessforbedring og ledelsesutvikling i staten, og som koordinator for regionen og som kursholder for prosessveiledere fra hele landet. Siste arbeidssted før stipendiatperioden, var rådmannens fagstab i Trondheim kommune som programleder for sektorovergripende innsats for bedring av levekår.
 • PhD-project: "Brief therapy in a community mental health center - experiences and impact on health service use."

  (No. “Brief therapy” i et distriktspsykiatrisk senter – erfaringer og innflytelse på bruk av helsetjenester.)

  Doktoravhandlingen er artikkelbasert.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Markussen, Hilde Våbenø; Aasdahl, Lene; Viksveen, Petter; Hedberg, Berith; Rise, Marit By. (2020) A treatment strategy for meeting life as it is - Patients’ and therapists’ experiences of a time limited cognitive therapy program. R = Research based presentation. 9th European Conference on Mental Health, ECMH 2020 . @evipro.fi - ECMH; Due to COVID-19 pandemic it was held as an Online Conference. 2020-09-30 - 2020-10-02.
 • Markussen, Hilde Våbenø; Aasdahl, Lene; Rise, Marit By. (2019) How has the establishment of brief therapy in a short-term unit affected the work in the outpatient services of a community mental health center?. 8th European Conference on Mental Health . ECMH - European Conference on Mental Health, Evipro.; Belfast, Northern Ireland.. 2019-10-02 - 2019-10-04.