Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i drama og teater ved Instituttet for kunst- og medievitenskap. Jeg er utdannet master 1996 i teaterforskning fra Universitetet i Turku, Finland, og ph.d. i dramapedagogikk 2006 fra Åbo Akademi, Finland.

Jeg underviser bachelor- og masterstudenter i emnene DRA1002 Improvisasjon og rollespill, DRA3000 Forskningsteori og praksisbaserte metoder i drama og teater, DRA3191 Prosjektemne i Praktisk master i drama og teater. I tillegg veileder jeg gjerne teoretiske, kunstpedagogiske og kunstbaserte forskningsprosjekter hvor sted, virkelighet og performativitet/performance møter hverandre. Jeg er interessert av koblinger mellom ny scenekunst, estetisk læring, kontekst, etikk, miljø og performative kunstformer, storytelling, figurteater, anvendt teater og alle slags interkulturelle og flerspråklige teater- og dramaprosjekter. Jeg veileder også alle slags prosjekter hvor barn, ungdom og teater møter hverandre. 

Faglige interesser

 • koblinger mellom miljø, etikk, empati, andre former av liv, estetisk læring og scenekunst
 • klimaforanding, økologi, dramapedagogikk, performans og scenekunst
 • anvendt teater, fysisk teater, kreativt drama, skuespillerkunst, fortellerteater og figurteater
 • barne-, ungdoms- og naturkonstruksjoner
 • barne- og ungdomsteater med barn og unge og for dem
 • sted-spesifikk og devised teaterpraksis
 • nymaterialisme, posthumanisme, økofeminism og dyr- og miljøetikk

Utvalgte forskningsprosjekter

 • Prosjektleder: Klimaforandring, utvidet empati og anvendt teater er et forskningsprosjekt med to NTNU-ansatte, Cecilie Haagensen og Trygve Megaard. Fokus i forskningsprosjektet er å finne nye estetisk-naturvitenskapelige undervisningsmetoder, hvor dagens økologiske utfordringer, dramapedagogikk og naturfag møter hverandre.
 • Forsker: Qualified empathy and Aesthetic Learning in arts and social education 2015 – 2017 er et NORDPLUS-finansiert forskningsprosjekt, hvor fokus er å utvikle ny forståelse av empati, estetisk læring på ulike fagfelt. Partnere: Helsinki Metropolia UAS og Roskilde Sjælland UC. http://www.metropolia.fi/en/research-and-development/projects/qualified-empathy/

Verv

Leder av Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag (2015 - 2017)

Programrådsleder og seksjonsleder av drama- og teaterseksjonen (2017 -

Redaksjonelle oppgaver

Jeg var initiativtager og medredaktør av historiens første Grønt drama-temanummer i Drama: nordisk dramapedagogisk tidskrift 3/2015. http://dramaogteater.no/wp-content/uploads/2015/12/Drama-03-2015-lowres.pdf

Vitenskapelig, faglig og kunstenerisk arbeid

Spill med økologi er et paraply-betegnelse for praksis-basert forskning, hvor mange ulike former av arbeid (vitenskapelig skriving av artikler, kunstnerisk arbeid, performativ miljøaktivism og undervisning) møter hverandre. I 2008 deltok jeg i en internasjonal fortellerkunstfestival i Skottland og fortalte selkie-fortellinger der. Etterpå skrev jeg en artikkel om økosofisk fortellerkunst. Jeg var fortellerkunstner og kunstnerisk leder av Nordiske stemmer-fortellerprosjekt (2008-2011) i Turku, Finland. Etter prosjektet redigerte jeg to bøker og skrev artikler om fortellerkunst.  Akkurat nå har jeg et forskningsprosjekt om utvidet empati, klimaforanding og anvendt teater. Forskningsprosjektet er knyttet med nordiskt NORDPLUS-samarbeidsprosjekt Qualified Empathy and Aesthetic Learning 2015 -2017.

Jeg er medlem i Kunstbasert forskningsgruppe

 Endre foto

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Aaltonen, Heli; Weisse, Suse. (2011) Syöjätär - die Dunkelfrau. Syöjätär - die Dunkelfrau
 • Aaltonen, Heli. (2010) Kunstnerlig ledere av en internasjonell fortellerprosjekt Pohjoismaisia ääniä - Nordiska röster - Nordic Voices. Internationell berättarfestival 27.9.-5.10. Celebrating Life 2010
 • Aaltonen, Heli; Aaltonen, Anastasia. (2009) Violence is fun, violence is sexy. Commedia dell Arte
 • Aaltonen, Heli. (2008) Meet the Storyteller. Meet the Storyteller
 • Aaltonen, Heli. (2008) Northern Lights. null
 • Aaltonen, Heli. (2008) Northern Lights - international storytelling project presentation. null
 • Aaltonen, Heli. (2008) Selkie Stories. null
 • Aaltonen, Heli. (2008) Stories round the Fire. null
 • Aaltonen, Heli. (2008) Tell-a-story-day: Darkness and Light. null

Bøker

 • Aaltonen, Heli. (2011) Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta - Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön. 2011. ISBN 978-952-5217-96-4.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuislle, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa - Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga. 2011. ISBN 978-952-5217-94-0.
 • Aaltonen, Heli; Rikberg, Annika. (2011) Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga - Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuisille, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa. 2011. ISBN 978-952-5217-95-7.
 • Aaltonen, Heli; Rikberg, Annika. (2011) Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön - Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta. 2011. ISBN 978-952-5217-97-1.

Del av bok/rapport

 • Aaltonen, Heli. (2012) Research as a dialogue. How to design a reflexive study in an intensive international youth theatre festival context. Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Berättande med inriktning på hållbar utveckling - Kestävän kehityksen tarinankerronta. Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön - Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Berättelser om sälmänniskor: exempel på ekosofiskt berättande - Hyljeihmistarinat: esimerkki ekosofisesta tarinankerronnasta. Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön - Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Från historia till berättelse - Tarinasta kertomukseksi. Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga - Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuisille, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Födelseberättelsen - Syntytarina. Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga - Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuisille, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Födelseberättelsen till naturberättande - Syntytarina luontokertomuksiin. Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön - Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Olika typer av berättelser - Kertomuslajit. Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga - Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuisille, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Sju stigar till det undermedvetna - Seitsemän polkua alitajunnan maailmaan. Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön - Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Varför är det viktigt att berätta? - Miksi suullinen tarinankerronta on tärkeää?. Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga - Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuisille, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Ôvningar i skapande dramatik för berättarverkstäder - Luovan draaman harjoituksia tarinankerronnan avuksi. Bron till berättelsernas värld: handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga - Silta tarinoiden maailmaan: opaskirja aikuisille, jotka haluavat jakaa tarinoita lasten ja nuorten kanssa.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Intercultural bridges through physical theatre. Arts education and beyond.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Selkie Stories as an Example of Ecosophical Storytelling. Key Concepts in Theatre/Drama Education.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Toden ja fiktiivisen välinen mahdollisuuksien ja kehollisen tutkimuksen tila - teatterin ja soveltavan draaman työtavat nuorten kanssa työskennellessä. Kauhajoen jälkipaini - Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja.

Rapport/avhandling

 • Aaltonen, Heli; Hatakka, Venla; Långbacka, Lena; Siltanen, Siina. (2012) Pohjoismaisia ääniä - Nordiska röster - Nordic Voices 2010 - 2011: Pohjoismainen tarinankerrontahanke / Nordiskt berättarprojekt: Raportti/Rapport. 2012.
 • Aaltonen, Heli. (2008) Børn & Kultur – det æstetiskes betydning?-rapport: Physical Theatre as a Communicative Practice for Meaning Making in the Multilingual Youth Encounter Context. 2008.

Andre

 • Aaltonen, Heli. (2012) Ecocritical touch on Performative Research Paradigm. Performativitet seminar . Performativitet satsningsgruppe; 2012-06-04.
 • Aaltonen, Heli. (2012) Story Harvest: Nordic Storytelling Project at Schools. Kunstdidaktisk forum . Program for lærerutdanning; Trondheim. 2012-03-08 - 2012-03-08.
 • Aaltonen, Heli. (2012) The Golden Merganser: performing Nordic multilingual identities. PSi#18 - 18th Performance Studies International Conferance . University of Leeds; Leeds. 2012-06-30 - 2012-06-30.
 • Aaltonen, Heli. (2012) Why and how. international co-operation in the field of drama and theatre. Nasjonal nettverksamling i drama og teater . NTNU og DMMH; DMMH. 2012-11-04 - 2012-11-06.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aaltonen, Heli. (2012) Reflecting on two practical-theoretical master projects. Dialogues and Interweaves . Institutt for kunst og medievitenskap, v/forskergruppe 3; Dragvoll NTNU. 2012-08-29 - 2012-08-31.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Celebrating Life 2010 and Celebrating Transformation 2011: Reflections on the Artistic Leadership of Two International Storytelling Festivals 2010 - 2011. Knowing Ways: Critical Learning in Arts Practice 8.-10.9.2011 . North Edinburgh Arts Center; Edinburgh. 2011-09-10 - 2011-09-10.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Kunstnerlig leder av internasjonal fortellerfestival Celebrating Transformation 2011. Internasjonal fortellerfestival [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Europeisk kulturhuvudstadprosjekt Turku-Åbo 2011; Åbo. 2011-09-24 - 2011-10-04.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Mary and the Seal / Mary ja hylje. Luontojutut: tarinankerrontaa ympäristön ja ihmisen välisestä suhteesta - Naturberättelser: berättande om förhållandet mellan människan och miljön.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Nordic Storytelling as Intercultural Bridge in Celebrating Life and Transformation: Artistic Research in Practice. Practice as Research and the Issue of Methodology . International PerFormativity Seminar; NTNU. 2011-04-14 - 2011-04-14.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Om mångspråkigt berättande och berättarfestivalen Celebrating Transformation. Nordgruppens möte och nätverksseminarium . Nordiska Röster - projekt; Åbo. 2011-09-25 - 2011-09-25.
 • Aaltonen, Heli. (2011) Performative Research Paradigm. MetLab . Institutt av kunst og medievitenskap / Performance Studies; Trondheim. 2011-03-18 - 2011-03-18.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Berättarföreställning i Pansio bibliotek. Berättarföreställning med Suse Weisse [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Internationell Berättarfestival Celebrating Life 2010; Turku. 2010-09-28 - 2010-09-28.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Juttutalkoot 2010 - 2011 / Berättelsejakten 2010 - 2011.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Performing Right and Wrong: comparative analysis of three youth theatre performances in the light of identity construction. Theatre Applications 21.-24.2010 . Central School of Speech and Drama; London. 2010-04-22 - 2010-04-22.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Performing rock paintings and telling transformation stories. 7. verdenskongress av IDEA, 17.-25.7.2010 . IDEA; Belem. 2010-07-21 - 2010-07-21.
 • Aaltonen, Heli. (2010) The Sun Elk – exploring the power of storytelling. 7. verdenskongress av IDEA, 17.-25.7.2010 . IDEA; Belem. 2010-07-24 - 2010-07-24.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Transformative power of storytelling in creating co-existence and building bridges between human and non-human life forms. Miljø og kultur: Dyr i humanvitenskapene - seminar . Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU; Trondheim. 2010-10-21 - 2010-10-21.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Tvåspråkig finsk-norsk berättarföreställning och workshop med Georgiana Keable och 1-klassister i Cygneus skole, Turku, Finland. Skolebesøk [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Internasjonall berättarfestival Celebrating life; Turku. 2010-09-27 - 2010-09-28.
 • Aaltonen, Heli. (2010) Tvåspråkig finsk-tysk berättarföreställning og workshop i Kimitonejdens skola / åk 7-9, Kimitö. Berättarföreställning och workshop med Suse Weisse [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Internationell Berättarfestival Celebrating Life 2010; Kimitö. 2010-09-28 - 2010-09-29.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Fortellinger om selkier og havfruer. Skoleforestilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . S-Team og i Lesning og skrivning for det 21. århundredes barn og unge; Huseby skole - Trondheim. 2009-03-12 - 2009-03-12.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Fortellinger om selkier oh havfruer. Skoleforestilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . S-Team og i Lesning og skrivning for det 21. århundredes barn og unge; Huseby skole - Trondheim. 2009-03-26 - 2009-03-26.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Lärarens roll i objektanimationsundervisning: Improvisation, dramaturgi og visuell helhetskoordinering. FoU i Praksis - Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen, 23.–24. april 2009 . HINT - Høgskolen i Nord-Trøndelag; Levanger. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Performativity and Nature, Agency of non-human actors in the performances of Annette Arlander and Tuija Kokkonen. LABORATORIUM FOR PERFORMATIVITET . IKM; Trondheim. 2009-12-10 - 2009-12-10.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Storytelling seminarium i musepedagogiskt arbete. Turku Universitet - museologi, kulturforskning . Turku Universitet - museologi, kulturforskning; Turku. 2009-01-24 - 2009-01-25.
 • Aaltonen, Heli. (2009) Transformative power of storytelling in creating co-existence and building bridges between humans and animals: Arts based case study based on seal people stories. Drama Boreale 2009 - Drama i tre akter: en odyssè . Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia; Vasa. 2009-08-06 - 2009-08-09.
 • Bruun, Ellen Foyn; Aaltonen, Heli. (2009) The Selkie Bride - exploring the Power of Stoytelling in the Middle of ecological War between Humans and other Species (Workshop). Drama Boreale 2009 Drama in three Movements - an Ulyssean Encounter . Åbo Akademi University Campus Academill; Vaasa. 2009-08-06 - 2009-08-09.
 • Aaltonen, Heli. (2008) 23.9.2008 Tarinankerronta24.9.2008 Tarinat ja museopedagogiikka25.9.2008 Dilemmateatteri. Førelesninger . Turku Universitet, Kulturforskning, museologi; Turku. 2008-09-23 - 2008-09-27.
 • Aaltonen, Heli. (2008) Interkulturelle broer i tenåringers teatrale hendelser – å iscensette seg selv og å konstruere kulturell identitet gjennom en kreativ dramaprosess. Scenekunstfestivalen TAG - Ungdomsteaterseminar . Teater Avantgarden; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.
 • Aaltonen, Heli. (2008) Nordic Voices Presentation. International Storytelling Conferance in Oslo Høgskole . Oslo Høgskole - Heidi Dahlsveen; Oslo. 2008-08-14 - 2008-08-18.
 • Aaltonen, Heli. (2008) Storytelling seminarium i musepedagogiskt arbete 29.09.2008 og 16.11.2008. Seminarium . Turku Universitet, Kulturforskning, museologi; Turku. 2008-09-29 - 2008-11-16.