Kunstbasert forskning

Institutt for kunst- og medievitenskap

Kunstbasert forskning

– Arts-based Research

Vi undersøker hvordan kunstneriske prosesser kan anvendes i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi er tilknyttet fagseksjon for drama og teater, og det metodiske arbeidet fokuseres på dramaturgi, prosesser, verkforståelser, interaktivitet, deltakelse, resepsjon mm, samt affektiv-kognitiv viten og estetiske erfaringer. Forskningsdesign utvikles i dialog med konteksten og forsterker synergi mellom kunstnerisk virksomhet og akademiske konvensjoner. I vår forskning likestilles eksperimentering og nyskapende praksis med kritisk analyse og refleksjon.

Våre prosjekter er fordelt på tre områder: kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstpedagogisk forskning og performance og teknologi.

Medlemmer: 
Ellen Foyn BruunHeli Aaltonen, Ine Therese BergCecilie Haagensen, Tore Vagn LidBarbro Rønning, Lene Helland RønningenIngvild Rømo Grande og Elena Perez.

Cristin gruppe ID: 500440  

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstpedagogisk forskning

Performance og teknologi