Kunstbasert forskning

Institutt for kunst- og medievitenskap

Kunstbasert forskning

– Arts-based Research

 

Vi undersøker hvordan kunstneriske prosesser kan anvendes i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi er tilknyttet fagseksjon for drama og teater, og det metodiske arbeidet fokuseres på dramaturgi, prosesser, verkforståelser, interaktivitet, deltakelse, resepsjon mm, samt affektiv-kognitiv viten og estetiske erfaringer. Forskningsdesign utvikles i dialog med konteksten og forsterker synergi mellom kunstnerisk virksomhet og akademiske konvensjoner. I vår forskning likestilles eksperimentering og nyskapende praksis med kritisk analyse og refleksjon.

Våre prosjekter er fordelt på tre områder: kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstpedagogisk forskning og performance og teknologi.

Medlemmer: 
Ellen Foyn BruunHeli AaltonenVigdis AuneCecilie HaagensenBjørn RasmussenBarbro Rønning, Ingvild Rømo Grande og Elena Perez.

CRIstin gruppe ID: 500440  

Fyret