Helene Hauge

Førstelektor, konstituert leder av forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene

Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet
73596776

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førstelektor i engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er utdannet cand.philol. med tysk og lingvistikk i fagkretsen min i tillegg til engelsk.

 

Undervisning:

Jeg underviser på basisnivå i engelsk språkvitenskap og engelsk språkferdighet både på campus og på det nettbaserte viderutdanningstilbudet vårt, Take Credit.

 

Faglige interesser:

 • setningsstruktur
 • informasjonsstruktur
 • språklæring
 • nye og fleksible undervisningsformer

 

Verv:

 • Konstituert leder av forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene, 2020-
 • Nestleder for utdanning, Institutt for språk og litteratur, 2013 - 2020
 • Programleder for lektorprogrammet i språkfag (MLSPRÅK), 2010 - 2017
 • Medlem av HFs Utdannningsutvalg, 2015 - 2020
 • Medlem av Arbeidsutvalget for NTNU Kompetanse i skolen (KOMPiS) 2009 - 2013
 • Medlem av Nasjonalt fagråd for engelsk, 2008-2015

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Angelsen, Anja Katrine; Hauge, Helene. (2020) Developing language awareness. Teaching and Learning English.
 • Hauge, Helene; Angelsen, Anja Katrine. (2018) Developing Language Awareness. Teaching and Learning English.
 • Hauge, Helene. (2014) Språkleg samanlikning i klasserommet. Fremmedspråksdidaktikk.
 • Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene. (2013) "I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. The Joy of Learning : Enhancing Learning Experience : Improving Learning Quality Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2013 Annual Conference.

Rapport/avhandling

 • Vulchanova, Mila Dimitrova; Græsli, Bjørn Helge; Hauge, Helene; Midtgård, Tone Victoria. (2006) ENG1101 - English language: An introduction to the structure of English - Coursebook. 2006.
 • Hauge, Helene; Et, Al. (2004) English language: An intoduction to the structure of English (Chapter 8-11 Syntax). 2004.