Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13

Foto: Victor Kleive

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Torsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Fredag 18. august – Orienteringsmøter for lektorstudenter

Kl. 10.15-11.00: Felles velkomstmøte for alle studenter ved ISL

Rom D15


Kl. 11.15-12-00:

Hva Rom
Orienteringsmøte for lektor engelsk D15
Orienteringsmøte for lektor nordisk D3

Lektorstudenter i fransk og tysk får informasjon i forbindelse med forkurs.

 

Kl. 12.15–14.00: Felles orienteringsmøte for nye lektorstudenter

Sted: Auditorium D10

Kl. 14.00-15.30: "Kviss og kaffe"

Sted: Kantina

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Politiattest

Som lektorstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den til NTNU, Institutt for lærerutdanning, 7491 Trondheim før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved Institutt for lærerutdanning ved studiestart (kan legges i svart postboks merket "politiattester" i ekspedisjonen).

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om lektorutdanningen i språkfag

Er du interessert i språk, litteratur, kultur og historie? Vil du bli en av framtidas lærere?

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din språk- og kulturinteresse med arbeid med barn og ungdom. Som lærer vil du bli en viktig person i mange unges liv og arbeide med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til lektorutdanningen i språkfag er:

  • generell studiekompetanse
  • minimum 35 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3, 0 i norsk (393 timer) og 4, 0 i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Velger du engelsk som fremmedspråk, er det anbefalt at du har engelsk som studieretningsfag fra videregående.

Velger du fransk eller tysk, bør du ha forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå II fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Fullført lærerutdanning ved NTNU gjør deg først og fremst til en offentlig godkjent og kvalifisert lærer, og gir deg jobbmuligheter i grunnskole, videregående skole og annen undervisningssammenheng. Det er et økende behov for kvalifiserte lærere i Norge, særlig innen språkfagene. I tillegg til læreryrket kvalifiserer lærerutdanning også til mange andre roller i arbeidslivet. I Norge er det i dag ca 40 000 personer med lærerutdanning som jobber andre steder enn i skolen. Som utdannet lærer har du altså gode muligheter for å få jobb når du er ferdig med studiene.


Studiets oppbygning

Den femårige lektorutdanningen i språkfag er på 300 studiepoeng (sp) og består av elementer fra det praktisk-pedagogiske studiet og språkstudier gjennom alle de fem årene studiet tar.

Studiet består av to undervisningsfag hvorav ett må være et språkfag som utgjør hovedtyngden i studiet: engelsk, fransk, norsk eller tysk. Det andre undervisningsfaget i lektorutdanningen kan velges blant en rekke studiefag. Den praktisk-pedagogiske delen av studiet utgjør 60 studiepoeng. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng med et tema innen fordypningsfagets litteratur, språk eller kulturkunnskap.


Studieveiledning

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium og Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærerutdanning  samarbeider om oppfølging og studieveiledning av lektorstudentene.

Se programmets side for studieveileding.


Mon, 03 Apr 2017 10:09:17 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i språk / lektor
Studieprogramkode: MLSPRÅK
Studiepoeng: 300
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Dragvoll / Moholt
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet:
Informasjonen om lektorutdanning i språkfag for trinn 8 - 13 er gyldig for studieåret 2017/2018.